Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Spulgu dižakmens

Vidzemes reģions, Zosēni, Spulgu māju Z pusē, ceļa Spulgas - Gaujas R malā

Tas ir lielkristālisks plakans, apstrādāts pelēka granīta akmens ar plakanu 3 x 2 m lielu virsu, 1.2 m augsts, bet zemē iegrimis pie paša Spulgu māju pudura Z pusē.

Senatnē:
Vita Vaivode no Zosēnu pagasta Rītu - Slāķiem stāstīja, ka akmens virspusē viņa bērnībā varējusi saskatīt sievietes tēlu. Tagad akmens apsūnojis un tēls nav saskatāms. Akmens tuvumā vairākkārt atrakti cilvēku kauli. Pilnīgi iespējams, ka akmens ir senču svētakmens vai arī uzstādīts kāda notikuma vai izcila senča piemiņai.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs
Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska