Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Jaunpiebalgas Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca

Vidzemes reģions, Jaunpiebalgas pagasts, Mazpurviņi - ceļa Jaunpiebalga - Abrupe kreisajā malā

Jaunpiebalgas Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tajā katru svētdienu notiek dievkalpojumi. Baznīcas draudze un prāvests V. Bogdanovs aktīvi veic baznīcas restaurācijas un uzlabošanas darbus. Darbojas svētdienas skola.

Pirmos katoļu dievkalpojumus Jaunpiebalgā 1936. gadā noturēja dekāns A. Piebalgs.
1938. g. tika nopirkta kāda ēka, un to pārbūvēja baznīcas vajadzībām.
Baznīca iesvētīta 1939. gada 24. decembrī.
Dievnams netika izpostīts 2. pasaules kara laikā un darbojās arī PSRS laikā.
Tā ir viena no retajām katoļu baznīcām Ziemeļvidzemē.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!


Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska