Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Simtgadniece Līna Kuģe

TAKA: simtgadniece Līna Kuģe

Zemgales reģions, Vītiņu pagasts,

Takas apraksts:

Folkloras teicējas Līnas Kuģes izcilais devums Latvijas un novada kultūrvēsturē.

Takā iekļauti 5 apskates objekti:
1. Līna Kuģe
2. Simtgadniece Līna Kuģe
3. Ķēveles "Kadiķi"
4. Auce
5. Vītiņu pamatskola

Objekta iesniedzējs: Inta Tuza, Rasa Logina

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Zemgales reģionā: Aelita Ramane