Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Folkloras taka Gaujienā

Avots "Lauvasmute"

Vidzemes reģions, Gaujienas pagasts, Gaujiena

Gaujienas muižas apbūves centrālā daļa veidojusies 18. gadsimta beigās. Gaujienas parkā atrodas avots "Lauvas mute”, kas izplūst no nelielas mākslīgi veidotas grotas memoriālā muzeja „Anniņas” pakājē. Avots izveidots 19.gs. beigās. Avota izteku izveidoja ar lauvas galvas figūru, caur kuras atvērto muti tecēja avota ūdens. 2003.gadā ar VKKF "Lauvas mute" ieeja tika atjaunota, jo tai bija sabrukusi atbalsta siena.

Stāsts par avotu "Lauvasmute": Stāsta, ka iedzerot no Lauvas mutes varot redzēt laimi atnākam, vismaz uz to vienu dienu.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Folkloras taka Gaujienā

TAKAS pieteicējs: Signe Sēkliņa

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska