Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt

Bijusī Kurzemes un Zemgales hercogu rezidence

Zemgales reģions, Jelgava, Lielā iela 2

Kurzemes un Zemgales hercogiste (Ducatus Curlandiae et Semigalliae; 1562–1795). Izveidota saskaņā ar Livonijas ordeņa un ordeņa mestra Gotharda Ketlera parakstīto Padošanās līgumu. Polijas-Lietuvas, no 1569 Žečpospolitas vasaļvalsts. Beidza pastāvēt 1795; pievienota Krievijai, 1817–iekļauta Kurzemes guberņā.

© Nacionālais Apgāds, 2002

TAKA: Jelgava - Kurzemes hercogistes galvaspilsēta