Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt

TAKA: Jelgava - Kurzemes hercogistes galvaspilsēta

Zemgales reģions, Jelgava, Akadēmijas iela

Viens no galvenajiem Jelgavas pilsētas attīstības mērķiem ir saglabāt un atjaunot pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, kas ietver pilsētbūvniecības , arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļus, kopā veidojot Jelgavas kā bijušās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas vēsturisko vidi. Jelgava – Kurzemes hercogistes galvaspilsēta – glabā daudz nozīmīgu un interesantu vēstures faktu, ko iespējams atklāt Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejā, Jelgavas pilī un Kurzemes hercogu kapenēs. Kā arī Jelgavu par mājām saukuši daudzi talantīgi un Latvijai nozīmīgi cilvēki, piemēram, pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste, gleznotājs Ģederts Eliass, latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns, kā arī daudzi citi.

Senatnē:

Jelgavas pilsētas plāns tika izveidots 1651.-1652.gadā, kad hercoga Jēkaba laikā pilsēta piedzīvoja savu uzplaukumu. 1795.g. Jelgavu iekļāva Krievijas sastāvā un tā kļuva par Kurzemes guberņas centru. Pilsētas kultūrvidi izpostīja karš. Savukārt pēckara pilsētas centra plānojums ar jaunu ielu tīklu un apbūves mērogu likvidēja pat kara neskartās ēkas. Pašlaik vecās Jelgavas apbūves liecinieks ir tikai Vecpilsētas ielas koka apbūves mantojums ar bruģa ielu iesegumu.

Takā iekļauti 11 objekti:
1. Jelgavas pērle - Jelgavas pils un Kurzemes hercogu kapenes
2. Jelgavas pils ar parku
3. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis
4. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejs
5. Pētera Akadēmija
6. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
7. Bijusī Kurzemes un Zemgales hercogu rezidence
8. Jelgavas Sv. Simeona un Annas pareizticīgo katedrāle
9. Jelgavas tirgus laukums
10. Jelgavas vecpilsēta un koka arhitektūra

Taku iesūtīja: Jelgavas reģionālais tūrisma centrs