Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt

Svētā Gara pareizticīgo baznīca

Vidzemes reģions, Ikšķile, Daugavas pr. pareizticīgo kapi

Ikšķiles Sv. Gara pareizticīgo baznīca ir Latvijā mazākais pareizticīgo dievnams. Tas ir vietējas nozīmes piemineklis.

Ikšķiles Svētā Gara pareizticīgo draudzē ir 75 ticīgie. "Baznīca vienmēr ir bijusi atvērta ticīgajiem, jo Ikšķiles draudzē vienmēr bijuši cilvēki, kas turējuši godā garīgās vērtības un rūpējušies, lai baznīca visos laikos tiktu nosargāta un saglabāta. 75 gadu jubilejas priekšvakarā baznīca, tā dibināta 1936.gadā, ir pilnībā rekonstruēta, atbilstoši iekārtota. Tās apkārtnes labiekārtošanā un uzturēšanā mums ļoti palīdz arī Ikšķiles novada pašvaldība," atklāj virspriesteris Oļegs Peļevins.

Ikšķiles pašvaldībai gadu gaitā nostiprinājusies laba sadarbība ar Ikšķiles Svētā Gara pareizticīgo draudzi un tās vadītājiem. Ikšķiles kapi atrodas uz pašvaldības zemes, un pašvaldība atvēl līdzekļus, lai apmaksātu kapu uzrauga darbu, rūpējas par kapu apsaimniekošanu, bet pareizticīgo dievnams būvēts uz Pareizticīgo baznīcas īpašumā esošas zemes, arī kapi pieder draudzei. Tajā pašā laikā pašvaldība nav liegusi atbalstu un uzņēmusies saimnieciskas rūpes arī par šo kapsētu.

Senatnē:

Draudzes lūgšanu nams – Svētā Gara baznīca, kas ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, celts 1936. gadā. Celtniecībai līdzekļus ziedojušas vairākas ikšķiliešu ģimenes. Baznīcu projektēja Vladimirs Šervinskis (1894- 1975) – Latvijas pareizticīgo baznīcas Sinodes arhitekts. Cara vārti bija iecerēti klasicisma stilā ar kanonā paredzētajām trim durvīm, bet vietu trūkuma dēļ realizēti tikai centrālie, pārējā plakne dekorēta vienkāršām svētbildēm, kuras izvietotas kanonā noteiktajā secībā. Pareizticīgo draudze Ikšķilē dibināta 1847. gadā.

2007. gadā atjaunota baznīcas fasāde, tās iekšējais remonts veikts 2008. gadā.

Objektu iesūtīja: Nika Frīdberga- Pumpuriņa, Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

TAKA: Laipni lūgti Ikšķilē