Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt

TIC: Dviete

Latgales reģions, Bebrenes pagasts,

Dvietes senlejas informācijas centrs "Gulbji" iatrodas simtgadīgā ēkā dabas parkā "Dvietes paliene" Bebrenes pagasta Putnu salā.

Adrese:
Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts, Putnu sala, Skuķu ezers, "Gulbji", LV-5439

Tālrunis:
26109353

Mājas lapa:
www.ilukste.lv

Visi Tūrisma informācijas centri Latvijā