Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt

Lielplatones muižas kungu dzīvojamā ēka

Zemgales reģions, Lielplatones pagasts,

Lielplatones muižas kungu dzīvojamās ēkas priekšā atrodas ANNO akmens ar uzrakstu 1738, kas varētu liecināt par gadu, kurā ir ielikts ēkas pamatakmens. Ēka tika pabeigta 1783. gadā un sākotnēji tā bija no koka.

Tagadēja kungu māja ir celta 1845. gadā barona Vilhelma fon Hāna vadībā un tās sākotnējo projektu ir izstrādājis Kurzemes guberņas arhitekts E.J.A. Strauss (1862. gadā projektējis arī Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni) (dati - Brancis 2010, ER, Grasmanis). Tomēr, jau pēc neilga laika, 1859.- 1860. gadā ēka tika pārbūvēta nezināma arhitekta vadībā. Tā tika gan paplašināta, gan izrotāta. Tika pieplacināts sākotnējais stāvais jumts un izveidoti lēzeni frontonu vainagoti sānu rizalīti. Ēkas fasādi izrotāja ar īpatnējiem ornamentāliem ciļņiem. Vieniem no pirmajiem rūpnieciski tiražētajiem apdares materiāliem Latvijas muižās. Kā arī tika, izveidoti unikāli griestu ornamenti, kas ir saglabājušies līdz pat mūsdienām.

19. gadsimta beigās reizi nedēļā muižas ēkā ir notikusi tiesa un viens no tiesas vīriem vienmēr ir uzturējies muižā, lai uzturētu sakarus ar muižkungu. Kā arī ir svarīgi pieminēt, ka muiža atradusies svarīga satiksmes punkta – Pēterpils – Šauļi ceļa malā.

1834. gadā ar muižkungu piekrišanu sarakstē sāka izmantot latviešu valodu, tomēr drīzumā to aizliedza un baronam Hānam muižu atņēma. Turpmāk to pārvaldījis rentnieks, savukārt 1867. gadā Lielplatonē izveidojās no muižas neatkarīga teritorija ar zemnieku vēlētu pašvaldību 1900. gadā muižā tika ierīkota zirgaudzētava, kas šeit pastāvējusi līdz 1907. gadam.

Veiksmīgi pārcietusi 1905. gada dedzināšanas mēģinājumus, kā arī Pirmo pasaules karu, kura laikā 1915. gadā vācu okupācijas laikā muižā tika uzcelts lidmašīnu angārs, tā kļūst par Zemkopības ministrijas rentes muižu. Agrārās reformas rezultātā 1922. gadā muižas zeme tiek izdalīta pagasta zemniekiem. 1937. gadā muižas dzīvojamajā ēkā mājvietu rod Lauksaimniecības kamera, kas nodarbojās ar svarīgu zemkopības darba rīku un mašīnu pielietošanas pētīšanu.

Uzreiz pēc kara beigām, Lielplatones muižas kungu dzīvojamajā ēkā iepriekš izveidotais Lauksaimniecības darbu pētīšanas institūts tiek atkārtoti reorganizēts par Selekcijas staciju. Laika posmā no 1945. līdz 1947. gadam šeit atrodas mehanizācijas skola, savukārt 1947. gadā ēkā nodibināja Latvijas lopkopības un veterinārijas pētniecības institūta lopkopības izmēģinājuma staciju. Tā darbojusies līdz pat 1993. gadam, kad šit mājvietu atradusi Lielplatones pamatskola ( šodien - Lielplatones sākumskola, Lielplatones pagasta bērnudārzs un pagasta bibliotēka).

2008. gadā Lielplatones muižas kungu dzīvojamā ēka tika atremontēta.

Informācija:Valdemāra Popila pagasta hronika.