Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: (Martuževa | Martuževas | Martuževu | Martuževai)
Atrasto rezultātu skaits: 34

2009.04. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... IV dzejniecei Broņislavai Martuževai - 85 (1924) 8 .IV vācu izcelsmes latviešu folkloristam, grāmatizdevējam Gustavam Bergmanim - 260 (1749-1814) 10 .IV zinātniekam, literātam, mākslas un sabiedriskam darbiniekam - Leonīdam Slaucītājam - 110 (1899-1971) 11 .IV paleopatologam, rakstniekam Vilim Zemgaram - 110 ...

2014.04. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Mārai Zaļaiskalns - 65 (1949) Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 90 (1924-2012) Vācu izcelsmes latviešu folkloristam, grāmatizdevējam Gustavam Bergmanim - 265 (1749-1814) 10.04. Muzikologam Arnoldam Klotiņam - 80 (1934) Zinātniekam, literātam, mākslas un sabiedriskam darbiniekam Leonīdam Slaucītājam - 115 ...

Atvilktnes dzeja Dzejas vārdnīca
... Skujenieka, G.Freimaņa, V.Zariņa, B.Martuževas, U.Bērziņa, l.Līvenas u.c. dzejas darbi, kas pa lielai daļai tika publicēti pēc neatkarības atgūšanas 1990.g. sk. rokraksta dzeja , pretestības dzeja V.Belševica: “Starp citu, mums bieži pārmet, ka neesam rakstījuši atvilktnei - kā krievu rakstnieki. Tagad ...

Septima Dzejas vārdnīca
... Saulītis, A.Vējāns, B.Martuževa. Salīdzinot ar sekstīnu, s. dzejā lietota daudz retāk. S. rakstīts dzejolis var aptvert arī septiņrindu pantu virkni (Z.Lazda Kalnu ceļš , T.Tomsons Dramatiska septima ), tā arī vienu septiņrindu pantu, piemēram: Pār namiem vēji lidinās un nakts, a Un čukstieni, kas mēmās ...

Teiksma Dzejas vārdnīca
... Sastopams arī citiem dzejn. (Z.Lazda, B.Martuževa). Nereti t. lietota kā sinonīms teikai (sk. A.Kaugara dzejoļus Ūdeņu teika, Dvēseļu teika, Vēju teika ), sk. teika “Teiksma, atšķirībā no teikas, manā un Medeņa izpratnē ir mīts. Teika parasti saistās ar noteiktu vietu, laiku un personu (piem. Teikas ...

Balāde Dzejas vārdnīca
... strofisko veidojumu modificējuši, piem., B.Martuževai sastopam četrus astoņrindu pantus pieņemto triju vietā ( Franču balāde par mežrozīti Dievmātei ), J.Medeņa dzejā trīs desmitrindu (tradicionāli pieņemto astoņrindu vietā) panti un noslēdzošais piecrindu (tradicionālā četrrindu vietā) pants ...

Mistifikācija Dzejas vārdnīca
... piemērs bija Broņislavas Martuževas dzejoļi, kas tika uzdoti par Evas Martužas dzejoļiem.

Kvintilja Dzejas vārdnīca
... Saulītis, A.Vējāns, B.Martuževa, ļoti daudz k. E.Virzam: Ir iznīcībai novēlēts a Viss, ko tev liktens devis: B To zagļi zog, ko skapjos slēdz, a Tas bēg, ko skāvos satvert mēdz, a Ar bēgšanu no tevis. B

Korālis Dzejas vārdnīca
... dzejā vairākkārt izmēģināta k. forma (K.Ābele, B.Martuževa, D.Dreika). Parasti šie k. arī dziedāti baznīcā. Piem., K.Ābeles sacerētie k. dziedāti trimdas baznīcās Austrālijā. Mirdz rīta saulē rasas lāses, Mirdz vizuļojot maurs un lauks. Ik pilē varavīksnas krāsas Kā brīnišķīgi ziedi plaukst ...

Katarse Dzejas vārdnīca
... dzejas viedokļa, kaut arī tie abi var sakrist (B.Martuževa, K.Skujenieks, G.Freimanis, V.Zariņš, F.Nikmanis u.c.). Katarses moments. Piestāj pie priedes, kas spēku dod. “Katarse principā nozīmē - kaut kāda tecēšana, pilēšana, tas pārdzīvojums, kas vienmēr saistās - asaras, puņķošanās /../, bet katarsi ...

Garīgā dzeja Dzejas vārdnīca
... Ziedoņa, A.Rancānes, B.Martuževas, A.Līces, M.Zviedres u.c. daiļradē. Svarīga loma g.d. un to krājumiem bija arī hernhūtiešu brāļu draudžu dzīvē 18.gs. Nozīmīgākais no krāj. ir G.H.Loskīla Garīgas dziesmas Dievam par godu un slavu (1790), kurā bija ievietotas 400 dziesmas un kurš piedzīvoja septiņus ...

Epistula Dzejas vārdnīca
... Melgalvja dzejā ( Vēstulēm apiņu garša ), B.Martuževas Vēstule brālim , O.Stumbra Vēstule no aizslēgtas istabas , I.Gailes Es uzrakstīšu tev vēstuli . Sal. veltījums.

Triolets Dzejas vārdnīca
... Vējāna, M.Bendrupes, B.Martuževas, K.Elsberga, I.Ziedoņa dzejā: Viss sasaucas un saskan liegi A Un tad kā melodija gaist, b Tik gaisma puteņo kā sniegi... A Viss sasaucas un saskan liegi; A Kas bijis, šķiet kā maigi miegi, A Kas negrib atraisīties laist. b Viss sasaucas un saskan liegi A Un tad kā melodija ...

Dialektā rakstīta dzeja Dzejas vārdnīca
... (Madsolas Jōņs, A.Vējāns, B.Martuževa, A.Spoģis, A.Rancāne) rakstījuši kā latv. literārajā, tā latg. rakstu val, sk. apvidvārdi “Kad Ālantu Viļa “Poēm pa kulšen”, kas ir mūsu “Dziesma par Hajavatu” un “Straumēni”, runāt mēģina sajūsminātie vidzemnieki, man gribas viņus klusi brīdināt ...

Akrostihs Dzejas vārdnīca
... (Auseklis, J.Grīns, A.Vējāns, B.Martuževa, J.Sirmbārdis, T.Tomsons). Latv. a. īpatnība ir tā, ka ne vienmēr ievēroti īsie un garie patskaņi. Pirmajā no zināmajiem a. formā sacerētajiem dzejoļiem - mācītāja Liborija Depkina (1652 - 1708) Jāņa Stakela gaudu dziesmā (1703.g.) rindu pirmie burti izveido ...