Atbildes, kuras tu meklē

Liepājas Sv. Annas baznīcas retabla vēstījums

"Liepājas birģermeistara Johana Plandera veltījuma teksts. Altāra retablu pasūtīja tālaika Liepājas birģermeistars Johans Planders ar dzīvesbiedri Elizabeti Vitingu. Koktēlnieks Nikolauss Sēfrenss jaunākais (1662-1710). Foto: E. Grosmane, www.makslasvesture.lv."

© Tilde, 2011