Atbildes, kuras tu meklē

Liepājas Sv. Annas baznīcas retabla paraksts

"Nikolausa Sefrensa iegrieztais paraksts uz Liepājas Sv. Annas baznīcas retabla malējās kolonnas. 1697. Koktēlnieks Nikolauss Sēfrenss jaunākais (1662-1710). Foto: M. Brašmane, www.makslasvesture.lv."

© Tilde, 2011