Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Piebalgas pamatskola

Vidzemes reģions, Jaunpiebalgas pagasts, ceļa Jaunpiebalga - Cesvaine kreisajā malā

Sakarā ar demogrāfiskās situācijas izmaiņām, Piebalgas pamatskola piedalījās Labklājības ministrijas izsludinātajā konkursā par iespēju apmācīt bērnus, atkarīgus no psihoaktīvajām vielām. Konkursa rezultāti labvēlīgi skolai, un kopš 2003.gada 1.septembra tajā mācās bērni no visas Latvijas, darbojas rehabilitācijas centrs „Dzīves enerģija”.

Senatnē:
Ēkas pamatakmens ielikts 1869.gadā, bet skola atklāta 1871.gada 10. novembrī un nosaukta kā Mārtiņskola. Skolu iesvētīja toreizējais Jaunpiebalgas mācītājs E. Kēlbrants, un atklāšanas runu sacīja latviešu dzejnieks Auseklis. Skola celta kā muižas skola. Līdz mūsdienām ēkā bijusi tikai skola.

Stāsts par Piebalgas pamatskolu:
Mārtiņskolā mācījies gleznotājs Kārlis Miesnieks. Laikā no 1907.- 1910.gadam viņš tajā arī strādāja par palīgskolotāju, mācot bērniem rēķināšanu, krievu valodu, glītrakstīšanu, korāļu dziedāšanu un Bībeles stāstus. „Skolas nams bija pavisam vienkāršs, jāsaka, pat nepievilcīga, smaga divstāvu celtne, kuras pamati likti pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā. Manā laikā tā dabūja verandas veidīgu piebūvi. Pārbūves bijušas arī agrāk. Vieta Mārtiņa skolai nav slikta: dienvidrītos- Pūķu sils, ziemeļu un vakaru pasē- Kapsētas sils, kas to aizsedza.no mūsu lielās un vecās kapsētas. Kad es sāku šo skolu redzēt, tās tuvākā un tālākā apkaime bija pakaila, tikai dažas lielākas kļavas un liepas skolas ēkas priekšā. Bet tad jau sāka stādīt arī ābeles un dažādus citus kolus, un drīz vien skolai apkārt bija zaļums un jaukums.”

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs
Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. Kārlis Miesnieks Mana dzīve un darbs mākslā.- Rīga: LVI, 1959.- 46.lpp.
  2. A.Rudītis// Skolas Jaunpiebalgā un Rankā 1694.-1935.:Valtera un Rapas akc. sab. izd., 1935.-38.-40.lpp.

Skatīt arī: