Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Belševica
Atrasto rezultātu skaits: 35

Ikstena Nora Bibliotēku un skolu mape
... Spilgti latviska rakstniece Vizma Belševica svin [70 gadu] jubileju / tekstā stāsta dzejn. un tulk. Juris Kronbergs, rakstn. Pauls Bankovskis, Nora Ikstena — 12.lpp. nos. uzrād. : Viņa ir mūsu sirdsapziņa // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 29.maijs [1.], 12.lpp. Zole Ieva. Laikazīme Māra Zālīte : ...

Atvilktnes dzeja Dzejas vārdnīca
... rokraksta dzeja , pretestības dzeja V.Belševica: “Starp citu, mums bieži pārmet, ka neesam rakstījuši atvilktnei - kā krievu rakstnieki. Tagad varētu ņemt laukā un publicēt. Nezinu, kā viņiem tas izdevās. Laikam krievu čeka bija nolaidīga. Mūsu un pat mūsu draugu un paziņu atvilktnes sistemātiski ...

Asociatīvā dzeja Dzejas vārdnīca
... Asociatīvā dzeja, ko izkopa O.Vācietis, V.Belševica, I.Ziedonis, M.Kroma, M.Čaklais, U.Bērziņš, provocēja ne tikai jauna tipa dzejas, bet arī dzejas kritikas veidošanos. Šī kritika pievērsās dzejas formai kā semantikas daudznozīmības izteicējai, formas daudzslāņainumam, dziļumam (sal. zīmīgo spilgtās ...

Aliterācija Dzejas vārdnīca
... ) vai atsevišķa dzejn. darbos (I.Auziņš, V.Belševica, M.Melgalvs, P.Brūveris). J.Plauža krāj. Putnu ceļš (1939) ievietots dzejolis ar nos. Aliterācija : "Bij v akars. Tikai v ēji v algi v ilga. Nakts v ara v aļā v ēra v ārtus v ētrām." Dzej. krāj. nosaukumā a. bija iecienījis K.Krūza (piem., Trauslā ...

Deficītā dzeja Dzejas vārdnīca
... režīma smagajos apstākļos, sk. blats V.Belševica: “Es zināju, ka deficītās grāmatas - kā jau katru deficītu - iegādāja, lai apliecinātu, ka ieguvējs varējis dabūt to, ko kurš katrs vis nevar. Prestiža pirkums. Lasīt nebija obligāti, galvenais, lai būtu. Jums nav? Man gan ir.” “Boļševiku laikos ...

Ragana Dzejas vārdnīca
... neviennozīmīgi vērtētas pārdabiskas būtnes tēls (V.Belševica Spīgana, A.Neibarts Pirms raganu medībām), sk. burvis Kūtīs raganas gājušas burt visvairāk pa naktīm. Iedamas tās sacījušas: Dievs palīdz, gosniņas! Vai gaidat ķērstiņas ar oša vālīti, ar liepas slotu? Ja gribējušas padarīt, lai ...

Personvārds Dzejas vārdnīca
... ‘ Astrīdai ’ veltīto dzejoli V.Belševica sacerējusi 1967.g. - pad. atkušņa laikā. Bet atkusnis nebija tik liels, lai dzejn. toreiz atklāti varētu rakstīt pilnu personvārdu ‘ Astrīdei Ivaskai ’. Tas palika cenzūrai, bet arī plašākam lasītāju lokam paslēpts. Sieviešu personvārda semantikā paslēpto ...

Paaudze Dzejas vārdnīca
... Vācietis, I.Auziņš, V.Belševica, M.Čaklais, J.Peters), kuras rašanos lielā mērā izprovocēja Hruščova laika pad. “atkusnis”, brīvāka kultūras elpa, “samizdats”, relatīvi vieglāka pieejamība pirmspadomju lit-rai, salīdzinot ar 1950.g. Arī trimdā 1950.g. beigu un 1960.g. p. ir viena no spilgtākajām ...

Dzeja Dzejas vārdnīca
... pēdējā ir briesmīgākā par visām.” V.Belševica: ”Nerakstu dzeju. Ne tikai tāpēc, ka sirdij ir savs ciešanu mērs, pēc kura tā ir pārdegusi. Man liekas - dzejai ir gadu robeža, kā baletam vai lielajam sportam. Ārkārtīgi reti ir tie dzejnieki, kas labi raksta vecumā.” ”Nebūdami vecmodīgi, mēs ...

Antiņš Dzejas vārdnīca
... Bieži variēts tēls latv. jaunlaiku lit-rā (V.Belševica, O.Vācietis Antiņš , V.Nollendorfs Variācija par Antiņa tēmu u.c.), bet arī jaunlaiku ikdienas apziņā, apzīmējot naivu, nepraktisku cilvēku. Jaunlaikos vārdam A. nereti ir ironisks ietonējums (piem., “Antiņš kas Antiņš”). sk. Saulcerīte ...

Plakidis Pēteris Mūzikas literatūra
... Jānis Peters, 1979), Tavas saknes tavā zemē (Vizma Belševica). Viena no virsotnēm ir piecdalīgā jauktā kora simfonija Nolemtība (1987) ar Ojāra Vācieša dzeju. Rekviēma traģika, pasakaljas nopietnība, rituāla maģija un pāri visam - skaista, izteiksmīga un apgarota mūzikas poēzija. Cikls korim a cappella ...

Niknās meitenes Dzejas vārdnīca
... sparalēles ar franču grupu, Knutu Skujenieku vai Vizmu Belševicu. Viņi tiešām bija drosmīgi, viņi riskēja. Bet nikno meiteņu atļaušanās bija tāda šika atļaušanās - interesanti, cik tālu es varu mīt pāri tai tabu strīpiņai? /../ Tolaik likt mazas špiļķiņas apakšā tai totāli ciniskajai liekulībai ...

Rokpelnis Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Belševicu ... Ingu Ābeli, Māru Zālīti, Jāni Jurkānu, Vizmu Belševicu, Silviju Brici, Ronaldu Briedi, Jāni Lejiņu, balvas par mūža ieguldījumu saņēmējiem Intu Čaklo un Talridu Rulli] / Ilze Zveja // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.11 (2005, 18.marts/1.apr.), 10.lpp.

Elsbergs Jānis Bibliotēku un skolu mape
... [par atmiņu grām. "Bille" aut. Vizmu Belševicu (1931-2005)] / Anita Bormane ; tekstā stāsta dzejnieces dēls, literāts, tulk. Jānis Elsbergs , dzejnieks Imants Auziņš, fragm. no V.Belševicas intervijas žurn. "Rīgas Laiks" // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.224 (2006, 18.aug.... .), 8.-11.lpp. : ģīm ...

Bērziņš Uldis Bibliotēku un skolu mape
... Karaliene, galms un sabiedrība : [par dzejnieci Vizmu Belševicu (1931-2005)] / Uldis Bērziņš // Republika.lv. - ISSN 1691-2756. - Nr.39 (2006, 10./16.nov.), 36.-[37.]lpp. : ģīm. Bērziņš Uldis. Kaunamies savu deklināciju? : [par svešval. personvārdu atveidi un locīšanu latviešu val.... . : skice] / Uldis ...