Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 175

jenotsuns Meža enciklopēdija
... Par pagaidu slēptuvi izmanto žagaru kaudzes, izgāztu celmu dobumus, siena kaudzes, sagruvušas ēkas. Nometnieks. Pavasarī, vasarā dzīvo ģimenē, ziemo pa pāriem. Iestājoties salam, dodas ziemas guļā līdz III beigām. Lielā atkusnī atstāj alu arī ziemā un meklē barību. Visēdājs. Pārtiek no abiniekiem ...

Roze Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Kaudzīšu ... Grāmatu jau ir veselas kaudzes, to starpā arī īsti teicamas un silti ieteicamas grāmatas. Tikai vienas lietas mums vēl trūka - nebij' īsti māksliniecisku izdevumu. Šo robu tagad aizpildījis Jānis Roze. [..] Skaidri redzams: rakstnieks, ilustrators un izdevējs te sadevušies rokās un visi ...

Rūmniece Berta Vēstures enciklopēdija
... Horsta madāma ("Ugunī", 1905) un pirmā brāļu Kaudzīšu Annuža ("Mērnieku laiki", 1911). B.Rūmniece atveidojusi nozīmīgas lomas arī Raiņa, A.Upīša, A.Griguļa, A.Brigaderes, kā arī krievu (M.Gorkija, A.Ostrovska, N.Gogoļa) un vācu (J.V.Gētes, G.Hauptmaņa) lugās. Par sasniegumiem skatuves mākslā B ...

Bisenieks Valdis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rilkes darbus. Vāciski pārtulkojis Kaudzīšu Mērnieku laikus , Astrīdes Beināres romānu Rīgas Dievmātes klosteris , latviešu dzejnieku Amandas Aizpurietes , Knuta Skujenieka un Raiņa tekstus. Sastādījis, pilnveidojis un papildinājis Latviešu – vācu vārdnīcu (1963, 1980, 2007). Ar pseidonīmu Valdis ...

reālisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... reālismu (Māteru Jura Sadzīves viļņi ; brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki ; Apsīšu Jēkabs, J.Neikens, Doku Atis), un vēlīnais reālisms (19. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums), ko var dēvēt par sociālo un psiholoģisko reālismu (A.Saulietis, A.Deglavs, A.Niedra, R.Blaumanis ...

Kalniņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rainis (1977), Auseklis (1981), par brāļiem M. un R. Kaudzītēm Kalna Kaibēni (1991), romānu Zvana spēles (1995), stāstu krājumus Savādnieki (1979), Hronists un Velns (1985), Sadursmes krēslas laikmetā (1993), bērnības atmiņu grāmatu Sudraba karote (1986), eseju grāmatu Rainis – derīgais ...

Rakstāmgalds un dzejošana Dzejas vārdnīca
... pret otru sagriezti rakstāmgaldi, piekrauti papīru kaudzēm, loksnēm, slejām. Milzu papīrkurvji pārplūduši gāžas pāri krastiem.” “Kad bijām jau emigrācijā, pienāca ziņas, ka mūsu dzīvoklī iemitinājies Sudrabkalns /../ Anšlavs smīnēja. Ja nu kāds uzodīs slepenās atvilktnes viņa rakstāmgaldā ...

Rīmes Dzejas vārdnīca
... ” “Tālākajā gaitā tad nu top vesela kaudze visādu propadomju sikšņojumu/../” “Viņš var būt pantiņu jādelētājs. Galu galā visās kultūras valstīs agrāk - Francijā un šur tur vēl tagad - ģimnāzijās mācīja poētikas kursus, mācīja rīmēt, dzejas un citu žanru izteiksmi. To prast var katrs ...

Barūne Elza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Vasa Žeļeznova , 1941, 1946), Oļiņiete (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1962), Lovisa Niskavuori (H.Vuolijoki Akmens ligzda , 1958; Niskavuori maize , 1964; Ardievu, Niskavuori ...

Mūza Dzejas vārdnīca
... Uz vālām, uz grīdas saceltām grāmatu kaudzēm, uz paklāja tintes traipa sēd mūzas: jaunas mūzas, vēl jaunākas mūzas un goda mūzas - tās, kas nopelnījušas mūzu mūža pensiju.” G.Saliņš par Elles ķēķi: “Tika dziedāts un skaļi runāts, tika rauti no kabatām ārā jaunākie opusi, dzerts šampanietis ...

Autogrāfs Dzejas vārdnīca
... Toreiz parakstīšanai aiznesu lielu kaudzi ar grāmatām. Bija gan mazliet nepieklājīgi no manas puses tā rīkoties, taču Ojārs Vācietis parakstīja visas grāmatas.””

Antoloģija Dzejas vārdnīca
... ir Smaidi un asaras ( sast. M.Kaudzīte, 1880). Jaunākos laikos par a. vai antoloģisku dzeju uzlūko: a) tādu, kas rakstīta kā antīkās dzejas stilizācija. Piem. V.Plūdonim dzejas nodaļa ar nos. Antoloģiski krāj. Pirmie akordi (1895); b) vienas paaudzes, viena virz. vai vienotas tematikas dzejas izlasi. Piem ...

Stērste Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... valodas mācībā tautas skolām , 1882; kopā ar M. Kaudzīti sastādījis lasāmo grāmatu Sēta un skola , 1–3, 1882–84. Tulkojis tiesu likumus, būtiski veicinājis latviešu juridiskās terminoloģijas attīstību. Darinājis jaunvārdus un latviskojis juridiskos terminus: atsauksme, aizmugures spriedums, blakus ...

Šilings Ferdinands Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Paliec ar žēlastību u.c. 1873 rudenī M. Kaudzīte : To dienu gadījās baznīcā vēl vecā un caur trieku sasirgušā draudzes mācītāja F. Šilinga negaidītā atvadīšanās. Viņš bij licis izcelt skolmeistara pulti altāra priekšā, no kuras tad runāja dziļā sajūtībā savus šķiršanās vārdus, valodai ...

Šilings Johans Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Tā pastāvēja 20 gadus. M. Kaudzīte : Viņš vadīja un veicināja skolas darbu ne tikvien ar karstu mīlestību un uzcītīgu līdzdarbošanos, bet arī ar skaidri nomanāmām sekmēm un redzamiem augļiem.