Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 172

Olte Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1910 pie viņa uzturējies R. Kaudzīte . J. Ezergailis : Cimzietis Pēteris Olte, ne tikai skolā vien, bet visas draudzes vidū nostājās kā vīrs, kurš savu vērtību zināja. Apveltīts ar labām runas dāvanām un jauku atjautīgu humoru, visur un vienmēr tika labi ieskatīts un cienīts. Skolniekiem ar pirmo ...

Austriņš Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Blaumani [5], E. Dārziņu , M. un R. Kaudzītēm , A. Salumu u.c. Par 1925. gadā izdoto dzejoļu krājumu Dzīves burvība Kultūras Fonda godalga. Tulkojis daiļliteratūru no krievu valodas. Izdoti Kopoti raksti , 1–8 (1927–36).

Avens Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Uzrakstījis atmiņas par M. Kaudzīti [ IMM, 1927,1].

Lībietis Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... sevišķi lauciniekiem , kuras literārais redaktors ir M. Kaudzīte . Šo grāmatu uzskata par pirmo latviešu populārzinātnisko medicīnas enciklopēdiju. Daudz rakstījis presē par uzturu, higiēnu, slimību izcelsmi, pūšļošanas kaitīgumu. Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības ilggadīgs priekšnieks, jautājumu ...

Ābele Anna Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kaudzīša ģimenē Vaivē, sagatavojusi E.Usenko-Kaudzīti iestājai ģimnāzijā. 1904-05 skolotāja Vecpiebalgas draudzes skolā. Kad šo skolu nopostīja soda ekspedīcija , strādājusi par skolotāju dažādās vietās Latvijā. 1911-17 studējusi Pēterpilī salīdzināmo valodniecību, eksperimentālo fonētiku ...

Neiburga Andra Bibliotēku un skolu mape
... Neiburga Andra.Kritušās lapas kaudzēm / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2001, 31.okt.), 13.lpp. Neiburga Andra.Laimes / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290.- Nr.7 (2002, 9.janv.), 13.lpp. Neiburga Andra.Laiks ir : [rakstnieces pārdomas par laiku] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2000 ...

Videnieks Alfrēds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Šekspīra Hamlets , 1959), Tenis (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1980). Filmējies Rīgas kinostudijā ( Šķēps un roze , 1960; Nāves ēnā , 1971; Laikmetu griežos , 1981; ...

Barūne Elza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Vasa Žeļeznova , 1941, 1946), Oļiņiete (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1962), Lovisa Niskavuori (H.Vuolijoki Akmens ligzda , 1958; Niskavuori maize , 1964; Ardievu, Niskavuori ...

reālisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... reālismu (Māteru Jura Sadzīves viļņi ; brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki ; Apsīšu Jēkabs, J.Neikens, Doku Atis), un vēlīnais reālisms (19. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums), ko var dēvēt par sociālo un psiholoģisko reālismu (A.Saulietis, A.Deglavs, A.Niedra, R.Blaumanis ...

Jansons Jānis Alberts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Virza un viņa Straumēni , 1936), brāļiem Kaudzītēm ( Mērnieku laiki literatūrvēsturiskā skatījumā , 1939).

Kalniņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rainis (1977), Auseklis (1981), par brāļiem M. un R. Kaudzītēm Kalna Kaibēni (1991), romānu Zvana spēles (1995), stāstu krājumus Savādnieki (1979), Hronists un Velns (1985), Sadursmes krēslas laikmetā (1993), bērnības atmiņu grāmatu Sudraba karote (1986), eseju grāmatu Rainis – derīgais ...

Rūmniece Berta Vēstures enciklopēdija
... Horsta madāma ("Ugunī", 1905) un pirmā brāļu Kaudzīšu Annuža ("Mērnieku laiki", 1911). B.Rūmniece atveidojusi nozīmīgas lomas arī Raiņa, A.Upīša, A.Griguļa, A.Brigaderes, kā arī krievu (M.Gorkija, A.Ostrovska, N.Gogoļa) un vācu (J.V.Gētes, G.Hauptmaņa) lugās. Par sasniegumiem skatuves mākslā B ...

Atis Kronvalds Vēstures enciklopēdija
... piedalījās pagasta sabiedriskajā dzīvē un kopā ar R.Kaudzīti sarakstīja vēstures mācību grāmatu, kā arī nodarbojās ar valodniecību. Kronvalds centās attīrīt latviešu valodu no ģermānismiem un bagātināt to, darinot jaunus vārdus (dzeja, dzejolis, luga, tēlot un daudzi citi). Savā runā 1.Vispārējos ...

sakņu kaitēkļi Meža enciklopēdija
... lapkoku lapām un priežu skujām. ♀ olas dēj augsnē kaudzītēs pa 10—25. Izšķīlušies kāpuri barojas ar trūdvielām un augu saknēm. Pieauguši kāpuri 40—45 mm gari, iedzelteni, izliekti C veidā, ar 3 pāriem labi attīstītu krūškāju. 3. gada V vaboles iekūņojas 20—30 cm dziļi. Attīstības cikls ...

sēklu glabāšana Meža enciklopēdija
... augstākā t-rā tie sāk dīgt). Šīs sēklas glabā kaudzēs uz zemes, tranšejās, ūdenī, bet drošāk — leduspagrabā vai saldētavā, ievietotas kastēs (~2 cm biezas sēklu kārtas atdalītas ar 5 cm biezu smilšu slāni) vai hermētiski slēgtos traukos.