Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 174

Leitis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies Ogrēnu skolā pie M. Kaudzītes un Cēsu pilsētas skolā, kur 1911 ieguva skolotāja tiesības. 1913 iesaukts Krievijas armijā, 1916 beidzis kara skolu, 1919 iestājas Latvijas armijā. Cīņās pret lieliniekiem komandēja rotu, paaugstināts par kapteini. Pēc kara tēva mājās nodarbojās ar lauksaimniecību ...

Polis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kaudzīšu ... 1978–92 skolotājs un mācību pārzinis Kaudzīšu pamatskolā, vienlaikus vieglatlētikas treneris Cēsu bērnu un jaunatnes sporta skolā. 1992-2003 M. Kaudzītes un R. Kaudzītes piemiņas muzeja vadītājs, veicis šī muzeja atjaunošanu. Pirmā publikācija 1963 žurnālā ... Kaudzīti ...

ziemas ekskrementu metode Meža enciklopēdija
... uzskaites metode pēc viņu atstātajām ekskrementu kaudzītēm. Pēc lieluma un ārējā izskata staltbriežu, aļņu un stirnu ekskrementi ir viegli atšķirami. Rudenī, gaisa t-rai pazeminoties, mikroorganismu darbība izbeidzas un ekskrementi saglabājas līdz pavasarim. Ekskrementu kaudzītes ... uzskaita tūliņ ...

Atskaņas Dzejas vārdnīca
... Kaudzītes Matīsu (Kalninieku) un Pārstrautu Jāni. Kaudzītes Matīss bija par mākslas dzeju ar atskaņām, bet Pārstrautu Jānis par dzeju bez atskaņām. Abi aizgāja galējībās, taču, neskatoties uz to, šī bija viena no plašākajām diskusijām par dzejas formas jautājumiem 19.gs.... . latv. lit.zin. 1908 ...

Jēpe Oskars Vidusvidzemnieku vārdnīca
... sastādītu krājumu Atziņas, 1–3, 1923–24; M. Kaudzītes Atmiņas no “tautiskā laikmeta”, 1–2, 1924; M. Kaudzītes Jaunie mērnieku laiki, 1–4, 1924–27. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Kad K. Egle 1925 pārņēma Jāņa Misiņa [5] bibliotēku, viņa sadarbība ar O. Jēpi apsīka. 1927 materiālo ...

Cimdiņa Ausma Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1970 ekskursiju vadītāja M. Kaudzītes un R. Kaudzītes Kalna Kaibēnos. Kopš 1974 Latvijas Valsts universitātes Latvijas Valsts universitātes mācībspēks Latviešu literatūras katedrā. 1992 filoloģijas zinātņu doktore, disertācija Eseja latviešu literatūrā ,  docente. Docē šādus kursus: 1945–90 ...

Jurjāns Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Vidus kapos vienā dārziņā ar M. Kaudzīti un R. Kaudzīti , A. Tulliju , A. Rātminderu , pie kapa čuguna krusts ar J. Jurjāna vārdu) – pirmais latviešu tautības ārsts laukos, tautiskās atmodas darbinieks . A. Jurjāna , P. Jurjāna [1], Jura Jurjāna [1] tēva brālis, precējies ... Kaudzīte raksta: ...

Ebelis Reinis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... pagastskolā, kur iedraudzējās ar M.Kaudzīti un R.Kaudzīti. 1887–94 skolotājs Pēterpilī. Iesniedzis H.Visendorfam 517 latviešu tautas dziesmas. 1894–1902 skolotājs Auciema pagastskolā 1902–17 skolotājs Pēterpilī. 1918–21 skolotājs Lenču pamatskolā 1921–28 Cirstu pamatskolā ... pārzinis. 80 ...

Anspaks Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Glāznieku atrašanās vietā Cēsīs, brāļu M. un R. Kaudzītes dzimto māju Mādaru atrašanās vietā Vecpiebalgā, kapakmeņus E.  Veidenbauma vecākiem Lauciņu kapos Cēsīs un E. Dārziņa vecākiem Jaunpiebalgas kapos. 1972-77 vispārizglītojošo priekšmetu skolotājs Cēsu mūzikas ... vidusskolā, 1973- ...

Ozols Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies Kaibēnu pagastskolā pie M. Kaudzītes un Vecpiebalgas draudzes skolā. 1885 Kūrēnos atvēra grāmatu veikalu, kas kļuva par Vecpiebalgas garīgās dzīves centru, kuru iecienīja A. Austriņš , A. Salums , K. Skalbe . A. Austriņš par Kūrēniem grāmatā Puiškans: No šīs mājas ... es savā laikā ...

Reālisms Dzejas vārdnīca
... Māteru Juris ( Sadzīves viļņi , 1879), brāļi Kaudzītes ( Mērnieku laiki , 1879), Apsīšu Jēkabs ( Bagāti radi , 1886), J.Neikens, Doku Atis; vēlīnais, ko var dēvēt par sociālo un psiholoģisko: A.Saulietis, A.Deglavs, J.Poruks, A.Niedra, R.Blaumanis, J.Purapuķe, A.Upīts; dzejā:... : E.Veidenbaums, E.Treimanis ...

Baltijas Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pumpurs, Auseklis, F.Brīvzemnieks, brāļi Kaudzītes. Baltijas Vēstnesis ir latviešu literatūras kritikas aizsācējs.

Jēpe Oskars Enciklopēdiskā vārdnīca
... Egles krājums Atziņas (1 –3, 1923–24) un M.Kaudzītes Atmiņas no tautiskā laikmeta (1924).

Epners Ansis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latvijas šķēpi , 2000), kultūru un mākslu ( Brāļi Kaudzītes , 1976; Emīls Dārziņš , 1980; Cilvēks no soliņa , 2000; filmas par S.Eizenšteinu, K.Zāli, J. K. Broci), dok. filmu Četri meklē miljonu (1979; Lielā Kristapa balva); Es esmu latvietis (1990; Lielā Kristapa balva); aktierfilmu Būris (pēc A. ...

Šķilters Gustavs Vēstures enciklopēdija
... emocionalitātes, faktūras apstrādē un tēmu izvēlē ("R.Kaudzītes portrets", 1902; "Maziņš biju neredzēju", 1903; "Noslēpums", 1903; "Izaicinājums", 1905; "Asaras", 1909; "Mirdza Zariņa", 1910; "Vecais sētnieks", 1913; "Ilgas", 1914; "Ilūzijas", 1916.). Latvijā dzīvodams, darinājis nozīmīgus portretus ...