Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 175

antoloģija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pirmo latviešu dzejas antoloģiju sastādīja M.Kaudzīte ( Smaidi un asaras , 1880); plašākā antoloģija ir Latviešu dzejas antoloģija (1 –7, 1970–79) ...

Ustube Malvīne Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ostrovska Mežs , 1946), Oļiņiete (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1951).

degunradžvabole Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sastopama komposta, kūdras kaudzēs, kurās attīstās arī kāpuri. Attīstība ilgst 4 gadus.

Čakars Oto Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījis monogrāfiju Brāļu Kaudzīšu “ Mērnieku laiki ” – pirmais reālistiskais romāns latviešu literatūrā (1968), Latviešu literatūras vēsture ...

Žibalts Gustavs Enciklopēdiskā vārdnīca
... izteiksmīgu grimu un plastiku. Lomas: Ķencis (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1911, 1924), Melnais bruņinieks (Raiņa Uguns un nakts , 1911), Ābrams ...

Bārs Ludvigs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lāča Zvejnieka dēls , 1934), Ķencis (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1950), Pamatiņš (V.Šekspīra Sapnis vasaras naktī , 1954). ...

Bogdanovičs Aivars Enciklopēdiskā vārdnīca
... Čehova Kaija , 1976), Prātnieks (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1980), arī Rīgas kinostudijas filmās ( Pirmā vasara , 1974; Valsis mūža ...

Beseris Egons Enciklopēdiskā vārdnīca
... Putniņa Paši pūta, paši dega , 1972), Pāvuls (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1980). Atveidojis lomas Rīgas kinostudijas filmās ( Kapteinis Nulle ...

Bebrišs Jūlijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Jāzeps un viņa brāļi , 1956), Oļiņš (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1980). Iestudējis: M.Zīverta, H.Gulbja oriģināllugas.

sporangijs Meža enciklopēdija
... ir sporu vācelīte, paparžaugiem ∆ pa 1 vai kaudzītēs (soros) attīstās uz parastām (auglīgām) lapām vai uz īpašām pārveidotām lapām — sporofiliem. (Sporofilu sastatu ...

Pērļu zvejnieks, Jānis Poruks Kultūras kanons
... lauku dzīves aprakstītāju, izgāja ārpus brāļu Kaudzīšu definētās telpas un ienesa literatūrā Rietumeiropā gadsimtu mijā valdošo garīgo un literāro strāvojumu elpu - daļēji arī tā iemesla dēļ, ka Poruks bija viens no pirmajiem latviešu intelektuāļiem, kam izdevās izglītoties ārzemēs (pateicoties ...

Čakars Oto Bibliotēku un skolu mape
... 1999) Oto Čakara darbi Grāmatas Čakars O. Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki" - pirmais reālistiskais romāns latviešu literatūrā / O.Čakars ; P.Stučkas LVU. - Rīga : Zinātne, 1968. - 141, [2] lpp. : il., portr. Čakars O. Latviešu literatūras vēsture : no pirmsākumiem līdz XIX gs. 80.gadiem : māc. līdz ...

Abens (Aben) Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... arī folkloru ( Latviešu pasakas , 1939; M.un R.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1959; Raiņa Darbu izlase , 1 –2, 1965). Sastādījis Latviešu – igauņu ...

Aumanis-Kurme Ansis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jaunpiebalgas, Drustu un Dzērbenes brāļu draudzēs. M. Kaudzīte par viņu raksta: Viņš bija pilnā vīra augumā ar kupliem matiem un godājamu, jā, pat bijājamu izskatu, allaž drošs, vīrišķīgs un patiess vārdos un darbos, tā, ka pat ne viņa ienaidnieki nav varējuši viņa necienīt. No sirds viņš bij ...

Kiršteins Aleksandrs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Vecpiebalgas Ozoliņos) – arhitekts, politiķis. Mācījies Kaudzīšu pamatskolā, 1966 beidzis Cēsu 1. vidusskolu, 1972 – Rīgas politehniskā institūta Arhitektūras fakultāti. 1972–75 strādājis Rīgas pilsētas galvenajā arhitektūras un plānošanas pārvaldē, 1975–89 institūta Pilsētprojekts galvenais ...