Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 172

Brencēns Eduards Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ilustrējis grāmatas (brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1913).

Ustube Malvīne Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ostrovska Mežs , 1946), Oļiņiete (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1951).

Alunāns Heinrihs Enciklopēdiskā vārdnīca
... oriģinālliteratūra (brāļa J.Alunāna, brāļu Kaudzīšu darbi), tulkojums (V.Skots, Č.Dikenss, B.Bjernsons), zinātnisks un enciklopēdiskus izdevums (K.Mīlenbaha darbi). Pēc Alunāna nāves ...

Bebrišs Jūlijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Jāzeps un viņa brāļi , 1956), Oļiņš (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1980). Iestudējis: M.Zīverta, H.Gulbja oriģināllugas.

antoloģija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pirmo latviešu dzejas antoloģiju sastādīja M.Kaudzīte ( Smaidi un asaras , 1880); plašākā antoloģija ir Latviešu dzejas antoloģija (1 –7, 1970–79) ...

Bārs Ludvigs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lāča Zvejnieka dēls , 1934), Ķencis (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1950), Pamatiņš (V.Šekspīra Sapnis vasaras naktī , 1954). ...

Bogdanovičs Aivars Enciklopēdiskā vārdnīca
... Čehova Kaija , 1976), Prātnieks (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1980), arī Rīgas kinostudijas filmās ( Pirmā vasara , 1974; Valsis mūža ...

paceplītis Enciklopēdiskā vārdnīca
... egļu mežos, kā arī parkos, bieži. Ligzdo žagaru kaudzēs, izgāztos celmos. Atlido martā, aizlido ...

Aumanis-Kurme Ansis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jaunpiebalgas, Drustu un Dzērbenes brāļu draudzēs. M. Kaudzīte par viņu raksta: Viņš bija pilnā vīra augumā ar kupliem matiem un godājamu, jā, pat bijājamu izskatu, allaž drošs, vīrišķīgs un patiess vārdos un darbos, tā, ka pat ne viņa ienaidnieki nav varējuši viņa necienīt. No sirds viņš bij ...

Kiršteins Aleksandrs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Vecpiebalgas Ozoliņos) – arhitekts, politiķis. Mācījies Kaudzīšu pamatskolā, 1966 beidzis Cēsu 1. vidusskolu, 1972 – Rīgas politehniskā institūta Arhitektūras fakultāti. 1972–75 strādājis Rīgas pilsētas galvenajā arhitektūras un plānošanas pārvaldē, 1975–89 institūta Pilsētprojekts galvenais ...

Abens (Aben) Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... arī folkloru ( Latviešu pasakas , 1939; M.un R.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1959; Raiņa Darbu izlase , 1 –2, 1965). Sastādījis Latviešu – igauņu ...

Peleks Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Āraišos skolotājs 40 gadus. 1883 kopā ar R. Kaudzīti piedalījās latviešu delegācijā, kas Pēterpilī sveica caru Aleksandru III [1] viņa kronēšanas dienā. Nodibināja Āraišu Zemkopības un dziedāšanas biedrību. Ilggadīgs Āraišu Dziedāšanas ...

Larsens Teodors Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jurjāna ārsts Vecpiebalgā, pārnāca no Jumurdas. M. Kaudzīte: …Būdams stipri sazāļojies ...

Čakars Oto Bibliotēku un skolu mape
... 1999) Oto Čakara darbi Grāmatas Čakars O. Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki" - pirmais reālistiskais romāns latviešu literatūrā / O.Čakars ; P.Stučkas LVU. - Rīga : Zinātne, 1968. - 141, [2] lpp. : il., portr. Čakars O. Latviešu literatūras vēsture : no pirmsākumiem līdz XIX gs. 80.gadiem : māc. līdz ...

Laskates meiteņu skola Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1873-75 Laskates skolā par skolotāju strādāja R. Kaudzīte , 1876-80 skolu vadīja M. Smilga , un viņa laikā skola sāka strādāt pēc draudzes skolas programmas. 1880-84 skolu vadīja K. Stakle . 1879 Laskates skolā dzimis rakstnieks A. Smilga ...