Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 172

receklenes Meža enciklopēdija
... dzelteni, atrodami uz trupošas lapkoku koksnes, žagaru kaudzēs vēlu rudenī un ziemā. Tumšbrūnajai ∆ ( T.foliacea ) augļķerm. gaišbrūni vai tumšbrūni. Aug gan uz lapkoku ...

stūpa Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - sanskr. stūpa ‘zemes kaudze; arī stūpa’.Budisma ...

Ozols Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... jaunāko latviešu daiļliteratūru, brāļu Kaudzīšu kopotus rakstus Vija , kā arī K.Skalbes, Aspazijas, Raiņa, G.Merķeļa darbus. Grāmatu apdarē ieviesis jūgendstila elementus. Jānis Ozols aktīvi ...

Pērļu zvejnieks, Jānis Poruks Kultūras kanons
... lauku dzīves aprakstītāju, izgāja ārpus brāļu Kaudzīšu definētās telpas un ienesa literatūrā Rietumeiropā gadsimtu mijā valdošo garīgo un literāro strāvojumu elpu - daļēji arī tā iemesla dēļ, ka Poruks bija viens no pirmajiem latviešu intelektuāļiem, kam izdevās izglītoties ārzemēs (pateicoties ...

izcirtuma satīrīšana Meža enciklopēdija
... Veicot ∆ , ciršanas atliekas savāc kaudzēs vai vālos un sadedzina. Ja savālotās atliekas atstāj satrupēšanai, tas veicina kaitīgo kukaiņu un grauzēju savairošanos, kā arī samazina apmežojamo pl. vismaz par 10—15%. Kaitēkļu savairošanās notiek gk. svaigās skujkoku un oša ciršanas atliekās. Par ...

skaldlapītes Meža enciklopēdija
... Saprotrofs uz trupošas koksnes, kritalām, zaru kaudzēm, reizēm uz apstrādātas koksnes. Augļķerm. gliemeņveidīgi, 2—5 cm plati, to virspuse gaiši ...

makstaines Meža enciklopēdija
... Aug mežos, dārzos, komposta kaudzēs, retāk uz koksnes. Vairāku sugu augļķerm. ēdami, bet retās sastopamības dēļ uzturā tiem nav nozīmes. Biežāk sastopama dižā jeb gļotgalvainā ∆ ( V.gloiocephala ), kas jau no pavasara aug trūdvielām bagātā augsnē, cirsmas paliekās, kartupeļu vagās ...

sporangijs Meža enciklopēdija
... ir sporu vācelīte, paparžaugiem ∆ pa 1 vai kaudzītēs (soros) attīstās uz parastām (auglīgām) lapām vai uz īpašām pārveidotām lapām — sporofiliem. (Sporofilu sastatu ...

Jurjāns Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... bet mūziku un klavierspēli pie P. Šancberga . M. Kaudzīte raksta: Parādījies bij jau tolaik, ka viņam ir tieksme uz mūziku, kā pavasarī pirmās zaļās zālītes asni. No citiem skolniekiem tika dzirdēts, ka ar kārklu vai elkšņu svilpēm vai māla pīlītēm viņš mākot izpūst meldijas ... un arī tādas ...

tautiskās atmodas darbinieki Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jankava , J. Jurjāns , M. Kaudzīte , R. Kaudzīte , K. Lībietis , A. Kronvalds , J. Pilsātnieks , A. Pumpurs , A. Spunde , A. Stērste , A. Veispāls .

Sīlis Jūlijs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Zeifertu , Hariju Eldgastu [5], M. Kaudzīti un R. Kaudzīti , Vili Plūdonu [5]. Pēc 2. pasaules kara tulkojis daiļliteratūru no krievu valodas.

Roze Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Kaudzīšu ... Grāmatu jau ir veselas kaudzes, to starpā arī īsti teicamas un silti ieteicamas grāmatas. Tikai vienas lietas mums vēl trūka - nebij' īsti māksliniecisku izdevumu. Šo robu tagad aizpildījis Jānis Roze. [..] Skaidri redzams: rakstnieks, ilustrators un izdevējs te sadevušies rokās un visi ...

Dārziņš Andžs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Draudzējās ar brāļiem Kaudzītēm. M. Kaudzīte : Emiļa Dārziņa tēvs piederēja pie tiem diezgan retiem cilvēkiem, ar kuriem mīl pēc iespējas bieži satikties un domu izmaiņā stipri izspēkoties. Tādas sarunu stundas ar viņu deva atjaunotas žurmes sajūtu, līdzīgu tai sajūtai, kādu dod labi vadīta ...

Kēlbrants Emīls Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Saistībā ar E. Dārziņu M. Kaudzīte raksta: Lieta še bij tāda, ka mācītājs Emīls Kēlbrants stāvēja pie abiem kristāmā bērniņa vecākiem augstā cienībā un viņi no tā bij izlūgušies divēju laipnību: būt mājā viņu dēliņam par kristītāju un dāvināt tam arī savu ... paša kristīto vārdu ...

Ivans IV Bargais Vidusvidzemnieku vārdnīca
... aiz viņas visur paliek kūpošas drupas un līķu kaudzes, ap kurām plēšas vilku bari. Izdedzinājis Daugavas novadus, cars griežas pret Cēsīm, kur patlaban uzturas Magnuss . 31.VIII cara jātnieku pulki parādās pie Cēsu vārtiem un cars sūta Magnusam ziņu ierasties krievu lēģerī.... . Iedzīvotāji, baidīdamies ...