Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 104

Roze Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Akuratera, A.Austriņa, A.Deglava, J.Poruka, K.Skalbes kopotus rakstus. Žurnāla Piesaule (1927–35) un Skolu Dzīve (1934–35) izdevējs un redaktors. Kopumā izdevis ap 750 grāmatu ...

Bērziņa Luda memoriālais muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dibināts 1990, atrodas Jūrmalā, Jaundubultos, Poruka prospektā 27, ēkā, kurā L.Bērziņš dzīvoja 1934-44. Bērziņa Luda memoriālais muzeja īpašnieks ir L.Bērziņa mazdēls K.Keggi ...

Dārziņš Emīls Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sacerējis 17 kora un 19 solo dziesmu galvenokārt ar J.Poruka, Raiņa, Aspazijas tekstiem. No 4 simfoniskiem darbiem saglabājies ...

Rudzītis Jāzeps Enciklopēdiskā vārdnīca
... folkloras teicējiem, apceres par A.Kronvaldu, J.Poruku. Apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2003).

Skalbe Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... Dziesminieks; Dvēseles logatā : J.Porukam; In memoriam; Melangoliskais valsis : pie E.Dārziņa kapa; Sapnis : Fr.Bārdam; Akrostihs : A.Brigaderei; Requiem aeternum : Vilim Plūdonim; Vasara : J.Akurateram; Mirdzošais tilts : Aspazijai; Ziemeļzeme : Kārlim Skalbem; Skaidrība : Ed.Virzam;... ; Mantojums : Leonīdam ...

Personvārds Dzejas vārdnīca
... visbiežāk tas ir mītisks vai mītizēts tēls. Tā J.Porukam ir dzejolis Amfijons , kas balstās uz sengr. mītu par kultūrvaroni Amfionu, savukārt V.Belševicai dzejolis Prometeja kliedziens . Taču neapšaubāmi Amfiona un Prometeja mīts ir tikai pirmparaugs, kurā tiek ieklāta J.Poruka un V.Belševicas liriskā ...

Deklamācija Dzejas vārdnīca
... citāda rakstura uzstāšanās bija citā reizē, Poruka vakarā/../ Ne Eldgasts, ne citi ar saviem priekšnesumiem nespēja klausītājus ieinteresēt un iesildīt. Apmeklētāji kļuva nemierīgi, atskanēja daudz un dažādi skarbi saucieni jau Eldgastam: “Stiprāk, nevar nekā sadzirdēt! ... ” Tad: “Ko tur ņurdi ...

Pārcilvēks Dzejas vārdnīca
... pirmajās desmitgadēs nodarbinājis arī J.Poruku, V.Plūdoni, R.Blaumani, V.Eglīti, J.Akurateru, arī kreisi orientētus dzejn. (sk. piem., M.Tanka krāj. Pārcilvēks un pamatšķira , 1929). sk. nīčeānisms un latv. dzeja, nākotnes cilvēks, viscilvēks, dekadence. V.Plūdonis: “Kad Nīčem ... parādījās ...

2016. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 10. rakstniekam J ā nim Porukam - 145 (1871-1911) 13.10. rakstniecei Ivandei Kaijai - 140 (1876-1942) . rakstniecei M ā rai Sv ī rei - 80 (1936) 14.10. rakstniekam Anšlavam Egl ī tim - 110 (1906-1993) 15.10. franču filozofam, vēsturniekam Mišelam Fuko - 90 (1926-1984) 21.10. mākslas zinātniekam Dainim Bru ģ im ...

Zaļkalns Teodors Vēstures enciklopēdija
... ), kā arī kapa pieminekļus (J.Porukam, 1931; F.Bārdam, 1933; A.Gulbim, 1939; O.Lācim, 1945). T.Zaļkalna tēlniecība būtiski ietekmējusi visu latviešu tēlniecības nozaru attīstību, viņš viens no pirmajiem pievērsās granīta skulptūrai un nostabilizēja granīta tēlniecības stilistiskos principus. Sarakstījis ...

Plēpis Rūdolfs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Plēpja Sapņu spēle jeb dvēseles kumēdiņi , pēc J.Poruka darbu motīviem, 2000). Filmējies Rīgas kinostudijā ( Vainīgais , 1979; Spēle , 1981; Emīla nedarbi , 1985; Viktorija , ...

Polis Miervaldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgi ir kultūras darbinieku (J. Poruka, A. Brigaderes, A. Kronvalda, E. Dārziņa, K. Barona, Aspazijas un citu) portreti. Perfekts zīmējums, lakoniska gleznieciskā izteiksme. Organizējis mākslas akcijas, veidojis instalācijas un objektus, rakstījis par mākslas jautājumiem presē. Gleznojis arī Gunta ...

Aulmane Dzintra Enciklopēdiskā vārdnīca
... (1993), Lasāmābece (1995), arī Tracis (pēc J. Poruka).

Kļava Mirdza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Griguļa izlasi Soli uz lielceļa (1986) un J. Poruka humorist. prozas krāj. Kāpēc Sinepīts nodeva savu balsi Šekspīram (1985). Kopš 1989 arī glezno, izmanto akvareli un temperu, bijušas vairākas izstādes.

Kaņepe Vija Enciklopēdiskā vārdnīca
... dzejas izlases. Rediģējusi J. Poruka Rakstus (1‒3, 1971‒1973) un V. Plūdoņa Rakstus (1‒3, 1974‒1978), Raiņa gadagrāmatu (1975‒1989).