Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rīgaspils no krastmalas puses

Rīgas pils no krastmalas puses

© Latvijas Nacionālā bibliotēka