Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rīgaspils no krastmalas puses

Rīgas raj., Pils laukums, Rīga

 Rīgas pils no krastmalas puses

© Latvijas Nacionālā bibliotēka