Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rīgaspils un Uzvaras kolonna

Rīgas raj., Pils laukums, Rīga

 Rīgas pils un Uzvaras kolonna

© Latvijas Nacionālā bibliotēka