Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rīgaspils no Daugavas puses

Rīgas pils no Daugavas puses

© Latvijas Nacionālā bibliotēka