Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rīgaspils tornis

Rīgas pils tornis

© Latvijas Nacionālā bibliotēka