Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rīgaspils no krastmalas

Rīgas pils no krastmalas

© Latvijas Nacionālā bibliotēka