Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 546

balāde Enciklopēdiskā vārdnīca
... Alunāns, Auseklis, V.Plūdonis, Rainis, E.Virza, E.Ādamsons); 2) tā saucamais franču balādes jeb stingrā strofiskā forma, kas sastāv no trim astoņrindu pantiem ar vienādām atskaņām (ABABBCBC) un noslēdzošas pusstrofas – četrrindes (BCBC). Visos pantos noslēguma rinda ir identa, veidojot sava ...

dzejproza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K.Elsbergs, A.Ivaska.

Oktāva Dzejas vārdnīca
... samērā bieži lietota strofa arī latv. dzejā (Rainis, E.Virza, J.Medenis, A.Kurcijs, J.Sudrabkalns, V.Strēlerte, P.Rozītis): Tik gari, lēni līņā rudens lieti A Jau mēness būs, un vēl nau nobeigt jaudas, - B Vēl never debess savus logus cieti, A Skan līdzi gari rudens vēju gaudas. B Priekš miršanas tu, ...

Gaismas pils, Jāzeps Vītols Kultūras kanons
... Karaļmeitu", "Gaismas pili", lai redzētu, ka Auseklis, Rainis, Vītols ir it kā viena ceļa posmi." "Gaismas pils" ir visvairāk dziedātā Dziesmu svētku dziesma - lielā kopkora balsī tā skanējusi sešpadsmit reižu. To nedziedāja tikai 1960., 1965. un 1977. gadā. Trijos svētkos diriģēja pats Vītols (diriģents ...

Strenga Juris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Bijis galvenajā lomā TV filmā Rainis . Sudrabotā gaisma (1989). Sarakstījis atmiņu grāmatu Ir tas, kas nav .

Spertāle Marga Enciklopēdiskā vārdnīca
... baleta un operas izrādēm un divām kinofilmām – Rainis (1949) un Uz jauno krastu (1955). Darbiem raksturīga smalka teātra kostīma specifikas un stila izpratne, elegance. Leģendāri ir viņas gatavotie kostīmi E. Radziņas Žoržas Sandas tērps ...

Zemapziņa Dzejas vārdnīca
... Protams, ka piemīt /../ Rainis, rakstot pirmos uzmetumus Daugavai, 1915.gadā ir paredzējis Latvijas valsts tapšanu un brīvības cīņas Daugavas krastos. Virzas Baigais gads atklāj tumšas priekšnojautas par Latvijas bojāeju.”

Lauztās vārsmas Dzejas vārdnīca
... , gan arī oriģināldaiļradē lietojis arī Rainis. Tā, lugas Pusideālists metriskā struktūra veidota vācu l.v. tradīcijā (četruzsvaru daļenieks, kas pa laikam pāriet četrpēdu jambā) ar blakus atskaņām: Nē, skroder, to tu nejēdzi, v / v / v / v / Tev galvā tik diegi un zupuri. v / vv / vv / v / Tu vari ...

Skaitāmie panti Dzejas vārdnīca
... Nereti izmantoti arī bērnu dzejā (Rainis “ Visi desmit ”). “Dažādās variācijās bija pazīstami t.s. putniņu jeb skaitāmie pantiņi, visbiežāk lietoti rotaļās brīvā dabā; tie, kurus dzirdēja mūspusē, gandrīz visi bija pārņemti no vācu valodas, vārdus, protams, ļoti sagrozot, piemēram, vācu ...

Distihs Dzejas vārdnīca
... vai jambos) ar cezūru rindas vidū. D. rakstījuši Rainis, J.Medenis, Ed.Virza, E.Ādamsons, B.Saulītis ( Baltās ziemas distihi ). Parasti vienā dzejolī ir virkne d. formā sacerētu pantu. Tā Ed. Virzas dzej. Doma baznīcas balāde ietver desmit astoņpēdu trohajā ...

Rakstāmmašīna un dzeja (Literatūra) Dzejas vārdnīca
... aizgādniecisko, auglīgo, kā iznīcinošo, neauglīgo. Rainis 1912.g. piezīmēs paredzēja, ka rakstāmmašīna būs tikai pārejas forma, nākotnē to aizstās “sava drukātava”, proti, dators, sk. dators un dzeja , rakstāmspalva un dzeja , rakstīšanas process , rokraksts , samizdats , stils “Man nepatīk mašīnas ...

Sarkasms Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejā (E.Veidenbaums, J.Rainis, R.Blaumanis).

Dzejnieku zīmējumi Dzejas vārdnīca
... atdzīvojusies un devusi jau gatavu materiālu. No latv. dzejn. Rainis (sākotnēji Gētes uzskatu ietekmē) skicējis dabu (īpaši Kastaņolas periodā), tā saglabājot tās tēlu divkāršā veidā - dzejā un zīmējumā. Savus dzejas darbus ilustrējuši V.Eglītis, G.Pļavkalns, M.Meirāne u.c. Savu prozas darbu ...

Arhaisms Dzejas vārdnīca
... dīvs - brīnums - goza - svelme, kvēle) ieviesa Rainis. Jaunākajā dzejā a. sastopami J.Kunnosam, P.Brūverim, U.Bērziņam. Īpašs a. veids t.dz. ir priedēklis kopā ar atgriezenisko vietniekvārdu ‘sa’ (‘apsa’, ‘nosa’), kas saglabājies no laikiem, kad priedēkļi pastāvēja kā atsevišķa vienība ...

Muceniece Otīlija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... biedrības rīkotajā vakarā, kur skatītāju vidū bija Rainis [5].