Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 546

Prindule Ērika Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomas: Magone un Lelde (Raiņa Krauklītis , 1934; Spēlēju, dancoju , 1936), Silva (I.Kālmāna Silva , 1937).

Ābola Mirdza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sastādījusi un komentējusi atsevišķus Raiņa Kopotu rakstu (1 –25, 1977–86) sējumus. LPSR Valsts prēmija (1987).

poētika Enciklopēdiskā vārdnīca
... daiļradei raksturīgo māksliniecisko līdzekļu kopumu (Raiņa poētika, Poruka poētika). Jēdziens poētika radies Senajā Grieķijā. Sākotnēji poētika bija gramatikas sastāvdaļa un ietvēra zinības, kā pareizi izteikties ...

Roga Rasma Enciklopēdiskā vārdnīca
... liriskas, arī dramatiskas lomas un raksturlomas: Baiba (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1953), Ofēlija (V.Šekspīra ...

Abučs Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... latviešu rakstnieku darbus, kā arī tulkojumus (Raiņa Raksti , 1 –17, 1952–65; Dž. Džoisa Uliss , 1960).

Paukštello Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... humora izjūta un muzikalitāte. Lomas: Jāzeps (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981), Dzejnieks (A.Čaka Mūžības skartie , 1987) un galveno ...

Pasternaka Katrīna Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumaņa Pazudušais dēls , 1983), Dina (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981), Kleopatra (H.Paukša Melnās ...

Ahmatova (Ахматова) Anna Enciklopēdiskā vārdnīca
... dzejoļu krājums Baltie gājputni (1983). Tulkojusi arī Raiņa dzeju (krājums Čūsku vārdi ).

Alunāns Nikolajs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sacerējis mūziku lugām (Raiņa Uguns un nakts , 1911), kamermūziku, kā arī publicējis ...

Bune Irma Enciklopēdiskā vārdnīca
... dramatiskas lomas un raksturlomas: Magone, Melnā māte (Raiņa Krauklītis , 1945; Zelta zirgs , 1956), Māte (G.Priedes Aivaru ...

Antiņš Enciklopēdiskā vārdnīca
Raiņa lugas Zelta zirgs (1909) galvenais varonis, kura pirmtēls ir brīnumpasaku trešais tēva dēls – muļķītis, kas pēc pubertātes iniciācijas pārbaudījumu izturēšanas izrādās visgudrākais un veiksmīgākais no visiem. Antiņš ...

Ozoliņa Benita Enciklopēdiskā vārdnīca
... liriska emocionalitāte un izteiksmīga plastika: Dina (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1933 ...

Artmane Vija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomas: Dailes teātrī Lelde (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956), Mirdza (Aspazijas Vaidelote , 1958), titulloma (F.Bruknera Elizabete , Anglijas karaliene , 1980); JRT nospēlētas lomas lugās: A. Puškina Pīķa dāma , Stendāla Traktāts par mīlestību ; kinolomas: Dace ( Kā gulbji balti padebeši iet , 1956), Džūlija ...

asonanse Enciklopēdiskā vārdnīca
... mākslas dzejā asonanse ir Auseklim, V.Plūdonim, Rainim, M.Melgalvam.

Aspazija Enciklopēdiskā vārdnīca
... pārstāve latviešu literatūrā. No 1905 kopā ar Raini dzīvojusi emigrācijā Šveicē, 1920 atgriezās Latvijā. Nozīmīgākie dzejoļu krājumi Sarkanās puķes (sarakstīts 1895, izdots 1897), Dvēseles krēsla (1904), Saulains stūrītis (1910), Ziedu klēpis (1911), Asteru laikā ( 1928 ...