Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 552

Patriotisms Dzejas vārdnīca
... gadsimta romantiķi. Tāds bija Rainis.” “Patriotismam, ko mēs paužam savos darbos, jābūt ne tikai latvju patriotismam, bet padomju patriotismam. Padomju cilvēka lepnumam par savu tautu, par savu Dzimteni jāver plaši apvāršņi: ja mēs pratīsim būt lepni tikai par to, kas ir un kas notiek Latvijā, tas būs ...

Paskvila Dzejas vārdnīca
... aizstāv Aspaziju, kas noķengāta arī filmā “Rainis” (F.Rokpeļņa scenārijs).

Sekstīna Dzejas vārdnīca
... jambu ) savā dzejā samērā bieži lietojis arī Rainis: Tu, svešā meitene, tu, savādā, a Kas kādu reizi saukusies par Gunu, B Tu, lepnā spītē nepazīstamā - a Es tomēr pazītu to liesmu runu, B Un es tās acis atminētu vēl, c Kas man no tālienes kā kvēlin kvēl. C

Filozofiskā lirika Dzejas vārdnīca
... tradīciju izveidoja un proponēja Rainis, V.Eglītis, vēlāk R.Mūks, I.Ziedonis, O.Vācietis. Novāliss: “Filozofija ir poēzijas teorija. Tā mums rāda, kas poēzija ir; ka tā ir viens un viss.” “Jaunlaiku dzejai jāpaceļas līdz filozofijai, un tā kļūs nozīmīga un būs spēks dzīvē.” “Lasīt Mūka ...

Telpa Dzejas vārdnīca
... patur kāda tev neredzama un tev nezināma roka. “/Rainis/ dzejoja lielās līnijās, bet viņa dzīvoklī - nevienas lielas līnijas! Nevēdinātās istabās viss sīks, šaurs, vecmodīgām mēbelēm pieblīvēts.” “Tikai 1956.g. Dānijā, lasīdams /Veseļa/ Teiksmas par manu mūžu korektūras eksemplāru /.. ...

Lasāmā un klausāmā dzeja Dzejas vārdnīca
... Priekšrocība abām pusēm - dzejniekam un lasītājam. Ja Rainis būtu dzīvs, mēs viņu saprastu labāk.” “Vai tās ir biostrāvas, vai kādi citi - vēl neizpētīti - strāvojumi, taču dzīvā balss ir taustāmāks apliecinājums dzejnieka mākslai nekā tie 8000, 16 000 vai pat 24 000 palaisto pasta baložu ...

Jaunklasicisms Dzejas vārdnīca
... gadu simteņu maiņā un 20.gs. sākumā, kā arī Rainis un Virza pie mums liecina, ka klasicisms var būt un ir dzīvs arī mūsu laikos /../ Klasicisms nav tikai virziens, bet nācijas augšanas bioloģiskā procesa zināms attīstības posms.”

Heksametrs Dzejas vārdnīca
... elēģiskā distiha formā (Rainis, J.Sudrabkalns), kā arī 1930. - 1940.g. klasic. tipa dzejā (E.Virza, J.Medenis, J.Sudrabkalns). Daktiliskā h. paraugs: Saimniecei, kura prot spodra būt sētā un istabās savās, / vv / vv / vv / vv / vv / v Dvēsele līdzinās dārzam, kur vējā pland palagi balti. / vv / vv / ...

Septima Dzejas vārdnīca
... (metrs - visbiežāk jambiskais). S. rakstījuši Rainis (sk. piem., III, 65; 22), E.Virza, M.Bendrupe, P.Aigars, Z.Lazda, V.Strēlerte, B.Saulītis, A.Vējāns, B.Martuževa. Salīdzinot ar sekstīnu, s. dzejā lietota daudz retāk. S. rakstīts dzejolis var aptvert arī septiņrindu pantu virkni (Z.Lazda Kalnu ceļš ...

Līdzība Dzejas vārdnīca
... žanru latv. dzejā izkopis J.Rainis ( Pazudušais dēls, Caura muca, Karaļmeita, Lauka lilijas u.c.), T.Tomsons Līdzības, F.Dziesma Līdzība. L. svarīga arī latv. tautas dzejā, kur to visbiežāk izteic ar paralēlisma palīdzību: Šodien saule mākuļoja, Rītā ...

Sapfo strofa Dzejas vārdnīca
... Alunāns, E.Dinsberģis, Rainis, V.Eglītis, E.Stērste, J.Plaudis): Nakti pērkons iet - manam logam garām, Dusmās sauc un grauj - tumši melns un iezils, Zibens guņus šķiļ - pretī klintīm sperdams, Ak, tavu dusmu! Rūc, tu, rūc! Kas man? - es še droši guļu. Ko tu baidies, bērns? - tikai tuvāk sliedzies! ...

Spertāle Marga Enciklopēdiskā vārdnīca
... baleta un operas izrādēm un divām kinofilmām – Rainis (1949) un Uz jauno krastu (1955). Darbiem raksturīga smalka teātra kostīma specifikas un stila izpratne, elegance. Leģendāri ir viņas gatavotie kostīmi E. Radziņas Žoržas Sandas tērps ...

elēģiskais distihs Enciklopēdiskā vārdnīca
... tradicionālo pantmēru un baltās vārsmas , izveidojis Rainis, nosaucot to par diviešiem.

Brigadere Anna Bibliotēku un skolu mape
... skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju... : Aspazija un Rainis šodienas skatījumā : rakstu krāj. / sast.: Astrīda Cīrule, Gundega Grīnuma. - Rīga : Pils, 2007. - 189, [1] lpp. - Saturā: Aspazija un Anna Brigadere / Ieva Kalniņa. Feministica Lettica 2001 : almanahs / sast. un galv. red. Ausma Cimdiņa. - 2.laid ...

Deglavs Augusts Bibliotēku un skolu mape
... - Saturs: Spītnieks / J.Rainis ; Vodžus / A.Lerhis-Puškaitis ; Pa etapu / Zeltmatis ; Tēte / A.Deglavs ; Selgā / V.Plūdonis ; Divi suņi / A.Bračs ; Malkas cirtējs / Mākonis ; Tam labam būs augt / M.Liepa ; Slimības dienās / J.Purapuķe. Deglavs Augusts . Vecais pilskungs : stāsti / Augusts Deglavs ; [sast ...