Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 549

Pukitss (Pukits) Marts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Čaka, J.Akuratera, Aspazijas, Raiņa, K.Skalbes darbus. Sarakstījis igauņu valodā latviešu kultūras ...

Prindule Ērika Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomas: Magone un Lelde (Raiņa Krauklītis , 1934; Spēlēju, dancoju , 1936), Silva (I.Kālmāna Silva , 1937).

Roga Rasma Enciklopēdiskā vārdnīca
... liriskas, arī dramatiskas lomas un raksturlomas: Baiba (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1953), Ofēlija (V.Šekspīra ...

poētika Enciklopēdiskā vārdnīca
... daiļradei raksturīgo māksliniecisko līdzekļu kopumu (Raiņa poētika, Poruka poētika). Jēdziens poētika radies Senajā Grieķijā. Sākotnēji poētika bija gramatikas sastāvdaļa un ietvēra zinības, kā pareizi izteikties ...

Abučs Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... latviešu rakstnieku darbus, kā arī tulkojumus (Raiņa Raksti , 1 –17, 1952–65; Dž. Džoisa Uliss , 1960).

Ahmatova (Ахматова) Anna Enciklopēdiskā vārdnīca
... dzejoļu krājums Baltie gājputni (1983). Tulkojusi arī Raiņa dzeju (krājums Čūsku vārdi ).

Paukštello Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... humora izjūta un muzikalitāte. Lomas: Jāzeps (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981), Dzejnieks (A.Čaka Mūžības skartie , 1987) un galveno ...

Pasternaka Katrīna Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumaņa Pazudušais dēls , 1983), Dina (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981), Kleopatra (H.Paukša Melnās ...

Alunāns Nikolajs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sacerējis mūziku lugām (Raiņa Uguns un nakts , 1911), kamermūziku, kā arī publicējis ...

Aļķe Astrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... skolotāju (1961 –19 63), zinātnisko līdzstrādnieci Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā (1964 –19 70). Grāmatu palātā (1970), Mākslas darbinieku nama bibliotēkā. Publicējusi rakstus par prozu, daži ...

Zemgals Gunārs Enciklopēdiskā vārdnīca
... vairāk nekā 130 iestudējumiem, nozīmīgākie: Raiņa Pūt, vējiņi! (1968), T. Viljamsa Ilgu tramvajs (1969) , F. Molnāra Lilioms ( 1971), A. Upīša Žanna d`Arka (1977), Ī. Žamiaka Hamilkara kungs (1981), J. Lūsēna/M. Zālītes Indriķa hronika (2000). Raksturīga skatuves telpas ...

Antiņš Enciklopēdiskā vārdnīca
Raiņa lugas Zelta zirgs (1909) galvenais varonis, kura pirmtēls ir brīnumpasaku trešais tēva dēls – muļķītis, kas pēc pubertātes iniciācijas pārbaudījumu izturēšanas izrādās visgudrākais un veiksmīgākais no visiem. Antiņš ...

Ozoliņa Benita Enciklopēdiskā vārdnīca
... liriska emocionalitāte un izteiksmīga plastika: Dina (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1933 ...

Cēsnieks Egons Enciklopēdiskā vārdnīca
... Akvarelējis uz papīra un zīda. Gleznojis portretus: Raini, Bēthovenu, pašportretus u.c. Galvenie žanri akvareļglezniecībā tomēr ainava un klusā daba ar ziediem. Magones Latvijā saistās ar Cēsnieka vārdu. Gleznojis vai visā Latvijā – Piebalgā, Murjāņos, Siguldā, Jūrmalā, Vecrīgā ...

Artmane Vija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomas: Dailes teātrī Lelde (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956), Mirdza (Aspazijas Vaidelote , 1958), titulloma (F.Bruknera Elizabete , Anglijas karaliene , 1980); JRT nospēlētas lomas lugās: A. Puškina Pīķa dāma , Stendāla Traktāts par mīlestību ; kinolomas: Dace ( Kā gulbji balti padebeši iet , 1956), Džūlija ...