Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 546

Balode Guna Enciklopēdiskā vārdnīca
... Staviņska Nestunda (1974), Raiņa Rīgas ragana (1989), Heidelbergas naktis (1993, TV videofilma, pēc G.Janovska ...

Miķelsons Alberts Enciklopēdiskā vārdnīca
... daudzveidīgas pārtapšanas spējas. Lomas: Mintauts (Raiņa Indulis un Ārija , 1950, 1971), Boss ...

Volkova Līvija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Strādājusi dažādās skolās, Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā (1966–1976, 1986–1992), E. Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāči , Blaumaņa Brakos , A. Upīša muzejā Skrīveros un Rīgā (1978–1986). Sarakstījusi monogrāfijas Eduards Veidenbaums (1979; LRS atzinusi par labāko ...

metafora Enciklopēdiskā vārdnīca
... kas vieno divus priekšmetus vai lietas. Piemēram, Rainim: Skrej putnis, paliek zeme – kviešu statnis ...

Baltābola Paula Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojusi dramatiskas lomas un varoņlomas: Spīdola (Raiņa Uguns un nakts , 1921), Žanna (A.Upīša Žanna ...

Melgalvs Māris Enciklopēdiskā vārdnīca
... fakultātes Žurnālistikas nodaļu (1982). Strādājis Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā (1982‒1984, 1992‒1995), žurnālā Liesma (1987‒1990), vadījis laikraksta Literatūra un Māksla Dzejas nodaļu (1987‒1990) u.c. Dzejai raksturīgs parodijas, pašparodijas un stilizācijas ...

Saulcerīte Enciklopēdiskā vārdnīca
Raiņa lugas Zelta zirgs varone – princese, kas guļ pamirusi stikla kalnā un gaida savu modinātāju ...

Mauriņa Zenta Enciklopēdiskā vārdnīca
... personībām latviešu literatūrā: Daži pamata motīvi Raiņa mākslā (1928), Jānis Poruks un romantisms (1929), Friča Bārdas pasaules uzskats (1938). Nozīmīga ir apcere Dostojevskis (1933, papildināts un pārstrādāts izdevums vācu valodā 1952). Publicēts eseju grāmatas ...

Matemātikas un informātikas institūts Enciklopēdiskā vārdnīca
, LU atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 29. Dibināts 1959 (līdz 1989 LVU Skaitļošanas centrs). Matemātikas un informātikas ...

Siliņš Uldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis daudzveidīgus raksturus (Mintauts Raiņa Indulis un Ārija , 1963). Sarakstījis bērnu lugas ( Didzis un sargeņģelis , 1968), satīriskas īslugas un lugas ...

Mājas Viesa Mēnešraksts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zeiferts. Publicēja arī Raiņa tulkojumus.

Baumanis Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... piedalījies Rīgas bulvāru ansambļa veidošanā (Raiņa bulvāris, Merķeļa iela). Projektējis Latvijas Saeimas (1867, kopā ar arhitektu R.Pfūgu), tagadējais LMūzA (1875) un Augstākās ...

Līvzemnieks Viktors Enciklopēdiskā vārdnīca
... skolotāju, žurnālistu, bibliotēkas vadītāju J.Raiņa Valsts Literatūras un mākslas vēstures muzejā un A.Upīša mājas - muzeja pārzini Skrīveros; bijis laikr. Literatūra un Māksla līdzstrādnieks (1967-1968). Sešu dzejoļu krājumu autors: Cilvēks, kuru gaida (1965), Cel ...

Līvmane Akvelīna Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dripes Pēdējā barjera , 1974), Asnate (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981). Jaunākās lomas: Dora (K. Durenga Vaņa un Soņa un Maša un Spaiks , 2014); Dora B. Makaveras Pikaso sievietes (2014). Filmējusies Rīgas kinostudijā Nakts bez putniem (1979); Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku ...

Literatūras un mākslas vēstures muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
, Raiņa. Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs ...