Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 546

Vītoliņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... emocionalitāte, strikta, precīza forma. Lomas: Uģis (Raiņa Indulis un Ārija , 1965), Raivis (G.Priedes Aivaru gaidot ...

Zaļkalns Teodors Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 6. IX Rīgā, apbedīts Raiņa kapos, apbedījuma vietā paša T. Zaļkalna darināts piemineklis) – tēlnieks, Latvijas Mākslas akadēmijā mācībspēks. Sieva tēlniece Marija Zaļkalne. 1899 beidzis Štiglica centrālo tehniskās zīmēšanas skolu, papildinājies Minhenē un Parīzē. Ievērojamākie darbi: piemineklis ...

Apsesdēls Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 31. III Rīgā, apbedīts Raiņa kapos) – rakstnieks, 1905. gada revolucionārs. 1889-92 mācījies Lenču pagastskolā, 1892-96 māceklis Vaidavas vilnas kārstuvē. 1897 mācījies Cēsu elementārlskolā, 1898-1902 K.Millera reālskolā, kur izsmēja tolaik plaukstošo kārklu vācietību. Izslēgts no 3.klases par ...

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... organizēto Skolu muzeju (vēlāk Rakstniecības muzejs, Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs). Tagadējais nosaukums no 2001. Patlaban tā ir desmit muzeju apvienība, kuras uzmanības centrā ...

Turaidas Roze Enciklopēdiskā vārdnīca
– orģinālbalets pēc Raiņa motīviem. Komponists – Jānis Ķepītis, libretisti – J.Ķempe, Gunārs ...

Gulbe Astrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... izpaudusies emocionalitāte un dramatisma izjūta: Ārija (Raiņa Indulis un Ārija , 1965), Lonija (G.Priedes Ugunskurs lejā pie stacijas , 1972). Filmējusies Rīgas kinostudijā ( Kā gulbji ...

Gudriķe Biruta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sagatavojusi tekstus un komentējusi Raiņa Kopoto rakstu izdevumu 8., 16. sējumu, daļu 23., 25. sējumu (1980–86). LPSR Valsts prēmija (1987).

Grūbe Anita Enciklopēdiskā vārdnīca
... skatuviska forma, runas kultūra. Lomas: Asnate, Ārija (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi ...

Grīsle Sigrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... lakoniska, koncentrēta izteiksmes forma. Lomas: Asnate (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1956), Ponsija (F.Garsijas Lorkas Bernardas Albas ...

Uguns un nakts Enciklopēdiskā vārdnīca
– Jāņa Mediņa opera pēc Raiņa lugas sižeta. Sacerēta 1913–19, pārstrādāta 1927 (1. daļa iestudēta LNO 1921 V, 2. daļa – XII). Diriģents J.Mediņš, scenogrāfs O.Skulme , lomās Ā.Kaktiņš , M.Brehmane-Štengele ...

Klētnieks Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Cēsu vidusskolā, Rīgas 1. vidusskolā, beidzis Raiņa vakara vidusskolu. 1948–53 studējis zemes ierīcību Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. 1953–57 ģeodēzists Lauku projekta institūtā, 1957–62 Latvijas Valsts universitātes Astronomiskās observatorijas laika dienesta vadītājs, vecākais zinātniskais ...

Poētika Dzejas vārdnīca
... mākslin. paņēmienu kopums (‘Raiņa dzejas poētika’, ‘A.Čaka dzejas poētika’). P. jēdziens izveidojās sengr. tradīcijā, to izstrādāja un pamatoja Platons un Aristotelis. Sākotnēji p. bija gramatikas sastāvdaļa un ietvēra zinības, kā pareizi izteikties un kā pareizi saprast dzejnieku sacerētos ...

Siciliāna Dzejas vārdnīca
... dzejā sastopama ļoti reti. Rainim krāj. Addio, bella daži dzejoļi uzbūvē atgādina s. (piemēram, III, 83), V.Plūdonim: Kurp raugies - pļavas ūdensjūrā mirkst, Ko grumbo smagas rudens vēja pūtas. Kā kreļļu virknes pīlādžogas ...

Romāns dzejā Dzejas vārdnīca
... lit-rā attiecināms uz Raiņa Dagdas skiču burtnīcām (1920 - 1925). “Par šī romāna formu sacerētājam jāatvainojas, jo viņš galīgi atkāpās no visa, kas šādos darbos parasts. “Dagdas skiču burtnīcas” varētu vislabāk apzīmēt par topošu romānu, jo lasītājs varēja novērot visas viņa tapšanas ...

Individuālisms Dzejas vārdnīca
... dzejas posma pasvītroti sabiedriskajai ievirzei (Raiņa sociālo motīvu dzeja). I. kults aizsākās rom. dzejā un saistīts ar rom. dzejas varoni ...