Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 546

Retoriskais jautājums Dzejas vārdnīca
... forma te ir tikai apstiprinājuma līdzeklis, piem., Rainim: “Raudat sev, raudat, -/ Kas gļēvos ies žēlot?” Savukārt r.u. tiek veidota kā dzejn. vēršanās pie objekta, kas nevar atbildēt (klātneesošas personas, nedzīvas vai abstraktas parādības, lietas, priekšmeti utml.): “Ko ...

Taktometrs Dzejas vārdnīca
... Atsevišķi t. dzej. ir Raiņa krāj. Uz mājām (III, 217; 229 u.c.). Visbiežāk tie ir pārejošas metriskas formas dzejoļi no taktometra uz verlibru. T. dzej. atrodami arī P.Ērmaņa ...

Redondilja Dzejas vārdnīca
... kurā secīgi mainās četr- un astoņzilbju rindas. Raiņa romāniskā kolorīta Dagdas skiču burtnīcās ir vairākas četrrindes, kas atskaņu izkārtojuma un strofikas ziņā atbilst ...

Asonanse Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa tekstos (Auseklim, V.Plūdonim, Rainim, M.Melgalvam Piem., ‘’Sapnis atnāca naktī.’’; ‘’No velnu pelniem pelēkiem.” , P.Brūverim u.c.): Bet taurētājs ar savu tauri Laužas viens pats caur sienu cauri. Šaurākā nozīmē par a. sauc arī daļējās atskaņas (sk. T.Tomsonam dzejolī Askētiska ...

Saulcerīte Dzejas vārdnīca
- Raiņa pasaku lugas Zelta zirgs (1909) tēls - princese, kas 7 gadus pamirusi guļ stikla zārkā, līdz kamēr Antiņš to noved atpakaļ uz zemes. Sižetam pamatā sezonas mīts par mirstošajām un atdzimstošajām dievībām, kur Saulcerīte personificē Sauli, kas rudens ...

Zaice Anda Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomas: Magone, Antiņš (Raiņa Krauklītis , 1971; Zelta zirgs , 1976), Meita (A.Čaka Spēlē, Spēlmani!, 1972), Saša (A.Čehova Ivanovs , 1975). No 1968 filmējusies ...

Grēviņš Māris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latvijas TV redaktors (1956–91, ar pārtraukumiem), Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja (1967–70) un ZA Valodas un literatūras institūta (1970–72) ...

Darba Sieviete Enciklopēdiskā vārdnīca
... kustību un tiesību jautājumus, arī Aspazijas, Raiņa un J.Grota dzeju.

Grase Helga Enciklopēdiskā vārdnīca
... literatūrvēsturniece pedagoģe un metodiķe. Rakstījusi par Raiņa, J.Sudrabkalna dzeju. Grases Helgas vadībā izstrādāta ...

Universālā bibliotēka Enciklopēdiskā vārdnīca
... pirmā Universālās bibliotēkas sērija izdota J.Raiņa redakcijā 1911–15 Pēterburgā un 1918–27 Rīgā Gulbja apgādā.

Dārziņš Emīls Enciklopēdiskā vārdnīca
... kora un 19 solo dziesmu galvenokārt ar J.Poruka, Raiņa, Aspazijas tekstiem. No 4 simfoniskiem darbiem saglabājies tikai Melanholiskais ...

Dauksts Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Šekspīra Romeo un Džuljeta , 1966), Tots (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1981).

Gaudiņš Pēteris Enciklopēdiskā vārdnīca
... uztvere, tēlojumam liriski dramatiska izjūta (Jāzeps Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981). Atveidojis lomas Rīgas kinostudijas filmās ( Pūt, vējiņi !, 1973; Motociklu vasara , 1975; Šīs bīstamās ...

Garne Rasma Enciklopēdiskā vārdnīca
... ar spēcīgu temperamentu un lakonisku formu: Zane (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1968), Ieva (R.Blaumaņa Indrāni ...

Eihvalds Vilnis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ādamsonu , A. Čaku , J. Poruku , Raini, latviešu romantisko dzeju, latviešu liriku un liroepiku. Rakstījis apceres par latviešu dzejniekiem un prozaiķiem. Smalka, analītiski asociatīva dzejnieku daiļrades interpretācija, prasme konkrētā autora darbu iesaistīt Eiropas un pasaules literatūras ...