Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 546

Štāls Viliberts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis galvenokārt raksturlomas (Bierns Raiņa Zelta zirgs , 1940). No 1944 emigrējis, no 1950 dzīvojis Austrālijā. Darbojies Mērbekas Latviešu teātrī; viens no Sidnejas ...

Kairiša Astrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojusi varoņlomas ar izkoptu meistarību: Spīdola (Raiņa Uguns un nakts , 1985), Filumena (E.de Filipo Filumena no Neapoles , 1998), lomas Rīgas kinostudijas ...

Kaktiņš Ādolfs Enciklopēdiskā vārdnīca
... no 1912), aktieris (no 1903). Pirmais Raiņa lugā Uguns un nakts atveidojis Lāčplēša lomu (1911). LNO solists (1918–44; ~60 lomu ...

Kaldupe Skaidrīte Enciklopēdiskā vārdnīca
... skolotāju Alūksnes vidusskolā (1945-1947), bijusi Raiņa literatūras muzeja zinātniskā līdzstrādniece (1951–1955), latviešu val. un literatūras skolotāja Jūrmalā, tag. Pumpura vsk. (1956–1958). Dzejā romantiskās tradīcijas turpinātāja. Jutīga dabas uztvere, daudz rakstījusi par jūru. Sarakstījusi ...

Abens (Aben) Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1959; Raiņa Darbu izlase , 1 –2, 1965). Sastādījis Latviešu – igauņu vārdnīcu (1959), Igauņu – latviešu vārdnīcu ...

Rīdzenieks Vilis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rīga ) un kultūras darbinieku portretiem (vairāki Raiņa portreti, 1920–29).

Ligera vadītā Rīgas Pantomīma Kultūras kanons
... Smiļģa vadītā Latvijas Valsts Akadēmiskā Jāņa Raiņa Dailes teātra aktieri, vienlaikus pieņēma arī uzaicinājumu kļūt par Celtnieku kultūras nama izveidotā amatieru ansambļa režisoru. Lai veidotu nopietnas dramatiskas izrādes, tādā kā eksperimentālā teātra studijā bija apvienojušies vairāki Teātra ...

Šneidere Mudīte Enciklopēdiskā vārdnīca
... skatuviska un runas kultūra, emocionalitāte: Lelde (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956), Ilze (G.Priedes Tava labā ...

Pelēcis Aleksandrs Bibliotēku un skolu mape
... par Aleksandram Pelēcim (1908-1999) velt. pasākumu Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā] / Zigurds Kalmanis // Malienas Ziņas. — (2001,16.aug.), 8.lpp. Kārkluvalka Ilze. Aleksandram Pelēcim un Rīgai : [par sabiedr. org. "Aleksandra Pelēča lasītava" dzejn. Aleksandram Pelēcim (1908-... -1999) velt. pasākumu ...

Hese Hermanis Bibliotēku un skolu mape
... g.) portretēto dzejnieku Raiņa un Aspazijas trimdas laika (1906-1920) Lugānu (Šveice)] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2006, maijs), 137.-149.lpp. Iesalniece Sandija. Kādēļ lasīt? : [par Hese Hermanis . Narciss un Zeltamute : [romāns] / Hermanis Hese ; no vācu val.... . tulk. Dzintars Sodums ...

Amtmanis-Briedītis Alfreds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Reālpsiholoģiskās skatuves mākslas meistars. Lomas: Indulis (Raiņa Indulis un Ārija , 1912), Jāzeps (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1920), Atvasara (A.Griguļa Māls un porcelāns , 1947). Iestudējis: V.Lāča Zvejnieka dēls ...

Mierlauks Aleksis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Radoši ietekmējies no vācu režisora M.Reinharta. Ar Raiņa lugas Uguns un nakts pirmiestudējumu aizsācis inscenēšanas mākslu latviešu teātrī; citi Raiņa lugu pirmiestudējumi: Zelta zirgs (1909), Indulis un Ārija (1912), Pūt, vējiņi! (1914), Jāzeps ...

Dziļleja Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Indriķis (abas 1938), Poētika (1920). Rakstījis par Raiņa dzimtas ģenealoģiju un daiļradi. Pēc Kārļa Dziļlejas scenārija uzņemta pirmā latviešu skaņu filma Daugava (1934). Sakārtojis un rediģējis Raiņa Rakstus (1 –16, 1952–65), sastādījis ...

Deklamācija Dzejas vārdnīca
... gadu un sagādājusi ar laiku Raiņa un Aspazijas dzejas labākās daiļrunātājas slavu, viņa palika uzticīga arī tad, kad uz skatuves vairs neuzstājās.” “Deklamējot mums savu dzeju, Medenis vareni kāpināja balsi dzejojumos par latviešu strēlniekiem un nolaida to gandrīz līdz čukstam ... mīlestības ...

Freinbergs Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Teātra Vēstnesis (1920–34) izdevējs un redaktors. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja direktors un zinātniskais līdzstrādnieks. Publicējis rakstus par latviešu ... Raini (1974).