Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 546

Brīvās vārsmas Dzejas vārdnīca
... Akurateram, dažos posmos - arī Rainim): Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet, 4 Viss iet, 1 Viss rit un riet, - 2 Kā, mīļo actiņ, tevim šķiet, 4 Vai mēs gan spēsim skūpstiem laiku siet? 5 Šajā Raiņa dzejolī brīvā kārtībā mijas vienpēdu, divpēdu, četr- un piecpēdu jamba rindas.

Dzejas labojumi Dzejas vārdnīca
... ” “Trimdas pirmajos gados iznāca Raiņa dzejoļu izlase. Klasiskā dzejoļa pati pirmā rinda ir: Priekš citiem darbodamies, attīsti. ”Priekš” citiem taču nav gramatiski pareizi! Un izlases kārtotājs (blakus minot Raiņa cienītājs, pat dievinātājs!) izlabo: Tu citu labā darbodamies, attīsti. Rezultātā ...

Dialogs Dzejas vārdnīca
... dzejā visvairāk izkopts Rainim (sk. dzej. Draudzene un draugs, Jautātāja meitene, Gar jūras šalkām, Balss un atbalss ), bet arī V.Strēlertei ( Dialogs ), T.Tomsonam ( Romantisks dialogs ) u.c.. Pievēršanās d. struktūrām Rainim, īpaši viņa vēlīnajā dzejā, ir mītiskās domāšanas aktualizācija un ...

Antiņš Dzejas vārdnīca
... Pīle, zoss ir bieži kosmogoniskos sižetos. Raiņa luga balstīta kosmogoniskos motīvos. - J.Raiņa lugas Zelta zirgs (1909) galv. varonis, kurš radīts lielā mērā balstoties pasaku priekšstatos par trešo tēva dēlu - pastarīti un muļķīti, kas pēc pubertātes iniciācijas pārbaudījumu izturēšanas izrādās ...

Eposs Dzejas vārdnīca
... modificēta forma lietota arī jaunlaiku dzejā, piemēram, Raiņa Saules gadi - bērnības eposs jeb eps. “.. epi bija pazīstami jau priekš tūkstošiem gadiem pie indiešiem, persiešiem un grieķiem. Pēc kristīgās ticības izplatīšanās pasaulē tika izskaustas pie tautām dievu un varoņu ... teikas un ilgi ...

Glosolalija Dzejas vārdnīca
... dzejā raksturīga J.Steikam, J.Rainim, V.Eglītim, M.Melgalvam, O.Kravalim. Urbena urbuls Urbināja murdu. Durbena durbuls Skurbināja gurdu. Urbēja urklis Durstīja kā durklis Uguni turot. Raiņa lugā Spēlēju, dancoju g. raksturo gan afektētu runas veidu (Totam), gan saistību ar veļu valsti kā haosa - šai ...

Tulkošana Dzejas vārdnīca
... oriģinālliteratūras attīstību. Tā tas bija ar Raiņa veikto J.Gētes Fausta tulk., ko dēvēja par konģeniālu, vienreizēju, nepārspējamu utml. Fausts atstāja dziļas pēdas gan Raiņa paša, gan Aspazijas un daudzu citu latv. 19.gs. un 20.gs. pirmās puses rakstn. daiļradē un pasaules redzējumā. Olafs ...

Virelē Dzejas vārdnīca
... līdzīgus strofiskus veidojumus var atrast Raiņa divdesmito gadu dzejā. Tikai Rainim v. vai nu visas trīs rindas ir vienādā garumā (III, 471), apgrieztas otrādā kārtībā (īsās rindas - sākumā, III, 280; trešās rindas nevis īsākās, bet garākās, III, 430): Ik rīt’, ik rīt a Tavi ...

Dziļleja Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... skolām un rokasgrāmatu skolotājiem. Pētījis Jāņa Raiņa [5] daiļradi, sastādījis Raiņa Rakstus, 1–16, 1952–65. Tulkojis krievu un vācu rakstnieku darbus. Padomju varas laikā dēvēts par tipisku meņševiku, buržuāzijas iztapoņu, apvainots padomju kultūras apmelošanā.

Krumovičs Oto Vidusvidzemnieku vārdnīca
... spēli, 1942–45 spēlēja Rīgas operetē. Beidzis Raiņa vakara vidusskolu Rīgā, studējis ķīmiju Latvijas Valsts universitātē. 1954 neklātienē beidzis Latvijas Valsts politehniskā institūta Ķīmijas nodaļu. Specialitāte: ķīmijas un bioloģijas skolotājs. Draudzējies ar rakstnieku ... Jāni Kalniņu ...

Valdmanis Voldemārs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 20.-30. gados darbojies Raiņa klubā . Dekoratora māceklis Rīgas strādnieku teātrī. Dekorators: 1928–40 Nacionālajā teātrī, 1941–44 Rīgas tautas teātrī, 1944–46 Drāmas teātrī. 1946–47 Rīgas kinostudijas galvenais mākslinieks. 1940–41, kad padomju vara atlaida V. Purvīti ... , bija Rīgas pilsētas ...

Zēbergs Roberts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Krastiņa režijā tēloja Uldi Jāņa Raiņa [5] Pūt vējiņi , Borisu Aleksandra Ostrovska [1] Negaiss u.c. Kopš 1953 Bauskas rajona komjaunatnes sekretārs. Piedalījās Bauskas teātrī, tēlojis Lāčplēsi Raiņa lugā Uguns un nakts u.c. Kopš 1959 Valmieras teātra aktieris. Pirmā loma Varis Annas Brigaderes ...

Bārbeles baznīca Bibliotēku un skolu mape
... gadā Bārbeles baznīcā iesvētīta tautas dzejnieka Raiņa māte bārbeliete Dārta Grikovska. 1853. gadā baznīcā kā laulāts pāris uzsaukti dzejnieka Raiņa vecāki – māte bārbeliete Dārta Grikovska un tēvs stelpietis Krists Pliekšāns. "Latvijas Avīze", nr. 49, 1871.g. 6. decembris - atvērta Bārbeles ...

Austriņš Antons Bibliotēku un skolu mape
... Akurateru (1876-1937), Antonu Austriņu (1884-1934), Raini (1865-1929) un Aspaziju (1865-1943) 1905.-1906.g.] / Ilgonis Bērsons // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 99.-109.lpp. Briedis Raimonds. Grāmata par Austriņu : [par Ikviens mēs zvaigzni sevī nesam : Antons Austriņš -... - pazīstamais un nezināmais ...

Blumbergs Ilmārs Bibliotēku un skolu mape
... periodiskajos izdevumos Appena Ināra. Blumberga - Raiņa spieķi : [par Rakstniecības, teātra un mūz. muzeja rīkoto māksl. Ilmāra Blumberga vides dizaina objektu izvietojumu "Raiņa spieķi" Majoros (Jūrmala)] / Ināra Appena // Latvijas Architektūra. - ISSN 1407-4923. - Nr.5 (2006), 80.-82.lpp. : ģīm. Atlāce ...