Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 546

Dauge Pauls Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1916), Jaunās ētikas pamati (1922). Rakstījis par Raiņa dzīvi un daiļradi, publicējis monogrāfiju И. Райнис Певец борьбы, солнца и любви (Maskava, 1920).

Ranka Indulis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Norvēģijas Karalistes svētā Olafa ordenis (1998), LZA Raiņa balva (1998).

Durbes muiža Enciklopēdiskā vārdnīca
... Muižas pili 1923. piešķīra Rainim, kurš to 1925. atdāvināja Latvijas Skolotāju savienībai.

Dumpis Uldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ābeles Dzelzszāle , 2003), Jēkabs (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 2005). jaunākās lomas: Devenports (R. Kūnija Smieklīgā nauda , 2010), Ontans (Danskovītes Latgola .lv, 2010), Jānis Lagzdiņš (Aiva Birbele Kapusvētku PR , 2011), Beverlijs Vestons (Treisijs Letss Osedžas zeme , 2012), . Atveidojis kinolomas ...

Kursīte Janīna Enciklopēdiskā vārdnīca
... gs. sākumā (abas 1988); Raiņa dzejas poētika (1996). Vēlāk pievērsusies mitoloģijai un mītu klātbūtnei literatūrā, folklorā un kultūrā: Latviešu folklora mītu spogulī (1996), Mītiskais folklorā, literatūrā un mākslā (1999). 21. gs. sastādījusi vairākas vārdnīcas: Neakadēmiskā latviešu valodas ...

epitāfija Enciklopēdiskā vārdnīca
... aizgājēja, slavē un min tā nopelnus (piemēram, Raiņa Par piemiņu Ādolfam Hertelim , E.Ādamsona Epitāfija dziesminiekam ).

Ziedonis Imants Enciklopēdiskā vārdnīca
... LPSR Valsts prēmija (1967, 1987). LZA Raiņa balva (2001).

Esplanāde Enciklopēdiskā vārdnīca
... Barkloja de Tolli, 1936–J.Rozentāla, 1965–Raiņa piemineklis. Pirmos apstādījumus sāka ierīkot 1902 pēc G.F.F.Kufalta projekts. Pārkārtoti 1950–51 pēc K.Plūksnes un A.Kapakļa projekta. Esplanādē ...

Dimiters Artūrs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Šillera Marija Sjuarte , 1943), Kungs (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956) u.c., filmējies latviešu filmās ( Tavas rokas , 1943; Mājup ar uzvaru , 1947, Mērnieku laiki , 1968; Ceplis , 1972; Pēdējā reportāža , 1986) un ārpus Latvijas. 70 gadu jubilejai veltīts sižets kinožurnāla Padomju Latvija ...

Zirnītis Pēteris Enciklopēdiskā vārdnīca
... 986), žurnāla Karogs nodaļas redaktors (1988), Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja direktors (1988‒1994). 1992 nodibinājis apgādu Nordik un līdz mūža beigām bijis tā prezidents. Nozīmīgākie dzejoļu krājumi Laineri paceļas gaisā (1969), Noktirne un gaiļa dziesma (1975), Liecinieks uz sliekšņa ...

Humors Dzejas vārdnīca
... Alunāna kuplejas, kā arī J.Raiņa Apdziedāšanas dziesmas III vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem (1889) un kopā ar P.Stučku sar. satīr. krāj. Mazie dunduri (1888). H. dzejas tradīciju vēlāk turp. dzejn. L.Šanteklērs, pad. laikos un pēc tam V.Artavs, daļēji arī M.Melgalvs. H. jēdzienā daļēji ietilpst ...

Trimdas dzeja Dzejas vārdnīca
... laiku atrasties ārpus dzimtenes, dzeja. Tāda ir Raiņa dzeja Pleskavas un Slobodskas (1897. - 1903.g.), kā arī Šveices trimdas laikā (1905. - 1920.g.). Latv. lit.vēst. bijuši divi lielāki trimdas posmi, pirmais , kas saistīts ar reakciju, kas nāca pēc 1905.g. revolūcijas (uz laiku no iespējamām vajāšanām ...

Osiānisms Dzejas vārdnīca
... starpn. G.Merķeli, Ausekli, Raini (pastarpināti caur Gēti, Herderu). Latv. tulk. tikai 1975.g. trimdā (Dž.Makfersons Osians. No angļu val. tulk. Emma Mihalovska). “Ozianisms toreiz pārgāja, iekarodams visu Eiropu. Viņš nenāca kā dekadence, bet kā jauna spirgta tautas dzeja. Viela bija jauna.” “Osianam ...

Ikts Dzejas vārdnīca
... ikti (“/”) ir arī reāli uzsvērti. Turpretī Raiņa četrpēdu jambā uzrakstītajā dzejolī, vesela virkne metrisko uzsvaru (iktu) izlaidumu: 2.rindā 2. un 4. ikts, 3. rindā 2. ikts.

Glosa Dzejas vārdnīca
... dzejā nav atrodama. Taču vairākos Raiņa 1920.g. dzejoļos jūtama glosas formas ietekme - ne pantmērā, ne atskaņu izkārtojumā vai pantu garumā, bet sākotnējā moto un šī moto secīgā izkārtojumā (izskaidrojumā) katrā no nākamajiem dzejoļa pantiem: Nekas, nekur, nekad. Kas ies tik tāli manim līdz ...