Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 544

Rokraksts Dzejas vārdnīca
... tipa dzejn. r. paraugs ir Rainim. Rainis arī apzināti interesējies par rokrakstu kā cilvēka dziļākās būtības izteicējveidu, par ko liecina vairākkārtēji ieraksti viņa dienasgrāmatā, īpaši 1907.g. Bet ir arī spilgtas nesaderības starp gaidāmo un esošo r., kā A.Čaka gadījumā.... Raiņa ... ...

Ģēnijs Dzejas vārdnīca
... Raiņa ... visas šīs strāvas priekšgalā stāv ģeniālais Rainis un Aspazija.” 1913.gadā Raiņa radītājs ģēnijs darbojās visintensīvāk. Šai gadā viņš sacer drāmu Pūt, vējiņi! un veic krietnu daļu sava galvenā darba - traģēdijas Jāzeps un viņa brāļi.” “Mūsu ... Raini dzemdējusi ...

Hausmanis Viktors Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākākās grāmatas – Rainis un teātris (1965), Raiņa daiļrades process (1971), Dramaturgs Harijs Gulbis (1980), Lilija Ērika (1968), Lilita Bērziņa (1980), Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji? (1999), Manas aktrises (2001), Mārtiņš Zīverts (2003), Latviešu teātris ... trimdā: Vācijā ...

Dzejnieks Dzejas vārdnīca
... Raini ... sabiedrisku ideju sludinātāju, nākošās paaudzes pazīs Raini tikai kā d z e j n i e k u.” V.Krāslavietis: “Ēst gribas, strādāt negribas - tik vien manī ir no dzejnieka. Ar savu robusto veselību pēc tāda neizskatos un kā tāds arī nejūtos.” “Kad tad dzejnieku ... kādai tautai ir trūcis ...

Slava Dzejas vārdnīca
... Rainis,... durvis tautiskajās mājās.” “Man jātop par Raini Lielo, man jāsasniedz apbrīnu radoša laime. Man jābūt stipram un jāuzvar, man jātop par pasaules un proletariāta pirmo dzejnieku, man jātop par pirmo Eiropas valdnieku, man jātop par pirmo jauno Cilvēku. Man jātop par ... jaunās jaunās, ...

Atskaņas Dzejas vārdnīca
... Rainis ... “Te nu ir gan kas labāks nekā Rainītim” (tā viņš Raini dēvēja), - bet tad lasījumā vārdam “rudens” bija dīvaina atskaņa “dudens”, un Misiņš nopūtās, ka tādi “dudeņi” maitājot Eglīša dzeju.” Ar ievas zaru ziedošu Es komunismā ieiešu.

Baironisms Dzejas vārdnīca
... Mickeviča ( Konrāds Vallenrods ), V.Igo, Raiņa un Aspazijas agrīnajā daiļradē. Vēlākos laikos b. dzejā un plašāk lit-rā nomainīja nīčeānisma kults. Sal. nīčeānisms un latv. dzeja. “/Rainis/ bija pārāk sagrauzts savā cietajā iekšējā slēgumā. Lepnums? Baironiskā izcilības, attālības un ...

Segidilja Dzejas vārdnīca
... savās piezīmēs Dagdas skiču burtnīcām s. minējis Rainis. Viņa 1920.g. dzejā (īpaši krāj. Addio, bella ) ir virkne pantformu, kurus atskaņu izkārtojuma dēļ var uzskatīt par s.: Rožu ziediņš, X Lapiņa laura A Nomesti kopā X Uz zaļa maura. A Zilbju skaits šajās segidiljveidīgajās ... vārsmās Rainim ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Golta apg., 1912. - 4.d.: J.Rainis, Aspazija, Anna Brigader, J.Poruks, Baltpurviņš, J.Kleinberģis, Plūdons, Atis Ķeniņš, Līgotņu Jēkabs, J.Kļaviņš, R.Kļaustiņš, J.Akuraters, Antons Viktors Eglīts, Fallijs , J.Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, ... Fr.Bārda, K.Štrāls ...

Līce Anda Bibliotēku un skolu mape
... -7.lpp. Krūmiņa Linda. Rainis saķertu galvu : [sakarā ar izglītības reformas pretinieku protesta akcijām pie rakstnieka Jāņa Raiņa (1856-1929) pieminekļa] / Linda Krūmiņa ; tekstā stāsta rakstniece Anda Līce , folklorists Andris Kapusts, Cesvaines (Madonas raj.) pils atjaunošanas fonda priekšsēd. Jānis ...

2007.12. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... XII Atdzejotājam, literatūrkritiķim, dzejniekam Rainim Remasam ( īst. v. Rainis Krautmanis ) - 70 (1937-2001) 15 .XII Aktierim Harijam Liepiņam - 80 (1927-1998). Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī ; "Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada IV ceturksnī 15 .XII ...

Ibsens Henriks Bibliotēku un skolu mape
... Svētki Solhaugā / tulk. J.Rainis ; Brands / tulk. J.Akuraters ; Pers Gints / tulk. J.Akuraters ; Leļļu nams / tulk. Ieva Celmiņa ; Spoki / tulk. Ieva Celmiņa ; Tautas naidnieks / tulk. Ieva Celmiņa. Ibsens Henriks. Pērs Gints : dramatiska poēma 5 cēl. : māc. līdz. / Henriks Ibsens. ... - Rīga Zvaigzne ABC ...

Dobrovenskis (Добровенский) Roalds Enciklopēdiskā vārdnīca
... jeb komponista Aleksandra Borodina dzīve (1987), Rainis un viņa brāļi (1999), Magnus, dāņu princis: hronika (2004), Dons Kihots, viņa zirgs Rosinante, Sančo Pansa un Tobosas Dulcineja 400 gadu garumā, kā arī šeit un šodien (2007). Latviešu autoru darbu tulkojumi krievu valodā: Latvijas ... vēsture (2010 ...

Katlaps Žanis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumaņa Skroderdienas Silmačos , 1955, 1965), Jāzeps (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1956). Iestudējis: Dž. Kiltija Mīļais melis (1962). Atveidojis lomas Rīgas kinostudijas ... filmās ( Kaugurieši ...

Mediņš Jānis Mūzikas literatūra
... • Uguns un nakts (Jānis Rainis) 1913-1919 • Dievi un cilvēki (Leons Paegle) 1922 • Sprīdītis (Anna Brigadere) 1925 • Luteklīte (Alvīna Ozola) 1939. 2 baleti: Mīlas uzvara (1934) un miniatūrbalets Tērauda spārni (1936). 5 kantātes: Rīga (1953), Maldu laikā (1956), Dievgalda ... liturģija (1957), Aglonas ...