Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rozentāls (gleznotājs | glezna | glezniecība)
Atrasto rezultātu skaits: 50

Dragūne Maija Enciklopēdiskā vārdnīca
(1945) – grafiķe. Absolvējusi J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1963)un LMA Grafikas nodaļu (1970). Darbi stājgrafikā un grāmatu grafikā. Darinājusi litogrāfijas – sarežģītas poētiskas kompozīcijas par dabas tēmām ar glezniecības toņu pārejām, spēcīgiem melnbalto ... laukumu kontrastiem ...

Pasternaka Kristīne Enciklopēdiskā vārdnīca
... kostīmu māksliniece, pasniedzēja LMA. Absolvējusi J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu kā gleznotāja, vēlāk mācījusies LMA Tekstilmākslas nodaļā. Strādājusi par tekstilmākslinieci. Veidojusi kostīmus apm. 100 teātru un operu iestudējumiem: A. Strindberga Nāves deja (1996), V. Šekspīra Liela ...

Meldere Anita Enciklopēdiskā vārdnīca
(1949) – gleznotāja. Profesionālo izglītību ieguvusi J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā un Latvijas Mākslas akadēmijā. Bijusi Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes ...

Pakalnietis Andis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... vidusskolu, 1968–69 mācījies glezniecību Jaņa Rozentāla lietišķās mākslas vidusskolā pie Harija Blunava [79]. 1969–71 mācījies Latvijas Valsts mākslas akadēmijas vakara kursos. 1971–73 studējis ķīmiju Rīgas Politehniskajā ...

2011.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... gleznotājam Mihailam Vrubelam - 155 (1856-1910) 18 .III gleznotājam Janim Rozentālam - 145 (1866-1916) 18 .III literātei un bibliotekārei Austrai Rudzītei - 100 (1911-1991) 18 .III aktrisei, žurnālistei, literātei Vijai Brangulei - 85 (1926) 19 .III rakstniecei, skolotājai, bibliotekārei ... Mārai Kalmanei ...

Smelters Georgs Enciklopēdiskā vārdnīca
... 2014) – grafiķis, LMA profesors (1997). Beidzis J.Rozentāla mākslas vidusskolu (1961) un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu (1970), zīmētāja talants īpaši atraisījies (1981−1982) stažēšanās laikā Itālijā, Romas Mākslas akadēmijā.... glezniecībai.

2005.09. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 09 — aktierim, režisoram un dramaturgam Jēkabam Rozentālam—Krūmiņam — 150 (1855-1918) 15.09 — angļu rakstniecei Agatai Kristi — 115 (1890-1976) 16.09 — rakstniecei Annai Brodelei — 95 (1910-1981) 16.09 — skolotājam un literātam Reinim Liepiņam — 155 (1885-1949) 18.09 ... — dzejniekam Auseklim ...

2006.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... dzejniekam Raimondam Bebrim — 115 (1891-1940) 18.03. — gleznotājam Jānim Rozentālam — 140 (1866-1916) 18 . 03. — trimdas literātei un bibliotekārei Austrai Rudzītei — 95 (1911-1991) 20.03. — žurnālistam un rakstniekam Alfrēdam Stradiņam — 100 (1906-1942) 21.03. — trimdas valodniecei, dzejniecei ...

jūgendstils Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pēkšēns), dekoratīvajā tēlniecībā, glezniecībā, lietišķajā grafikā; jūgendstila iezīmes vērojamas arī stājmākslā – J.Rozentāla, V.Purvīša, B.Borherta darbos.

Baltgailis Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... akmens) – gleznotājs, skolotājs. 1906 mācījies glezniecību J. Rozentāla [1] studijā. 1907–11 mācījies A. Ķeniņa ģimnāzijā Rīgā, kur viņa klases audzinātājs un literatūras skolotājs bija F. Bārda [5]. Vienlaikus mācījies glezniecību J. Madernieka [1] studijā. Kopš ... glezna Ziemsvētku ...

Vasiļevskis Bruno Enciklopēdiskā vārdnīca
(1939–1990) – gleznotājs. Absolvējis Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1957) un LMA Glezniecības nodaļu (1964). Gleznojis ainas, ainavas un klusās dabas. Klusajās ... Gleznas atrodas Latvijas ...

Peldētāji zēni, Johans Valters Kultūras kanons
... glezniecības ... gleznotāju ... iegāja nacionālajā šedevru vēsturē kopā ar Jani Rozentālu un Vilhelmu Purvīti. Taču 1906. gadā gleznotājs atstāja dzimto Jelgavu un pārcēlās uz Vāciju, par radošo pseidonīmu pieņemdams abu jau mirušo vecāku uzvārdu apvienojumu "Valters-Kūravs". Desmit gadiem ...

Irbe Voldemārs Bibliotēku un skolu mape
gleznotājs ... gleznu ... Mīlas priekšnojautas : [par gleznotāju Jani Rozentālu (1866-1916) un viņa gleznu "Mākslinieka darbnīcā" (1896.g.)] ; Kūstošā sniega poēzija : [par gleznotāju Vilhelmu Purvīti (1872-1945) un viņa gleznu "Ziemas ainava" (1909.g.)] ; Atspulgu spēle ... : [par gleznotāju ...

Jansone-Zirnīte Anita Enciklopēdiskā vārdnīca
(1945) ‒ gleznotāja, grafiķe. Beigusi J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1964), Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu (1971). Izstādēs piedalās kopš 1968. Glezniecībā strādā visos žanros un dažādās ...

Eglīte Laima Enciklopēdiskā vārdnīca
(1945) – gleznotāja. Beigusi J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu. No 1969 regulāri piedalās glezniecības izstādēs Latvijā un ārzemēs Stājglezniecībā pievērsusies ...