Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rundālespils. Saimniecības ēku kopējs skats

Attēlā redzamās saimniecības ēkas atrodas aiz pils zirgu staļļiem, kroga un kalpu mājas. Ēkas acīmredzot celtas pēc 19.gadsimta sākuma.

Rundāle (Latvija). 192-

© Latvijas Nacionālā bibliotēka