Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: kapsēta
Atrasto rezultātu skaits: 59

Skatīt attēlu galeriju ar atrastajiem rezultātiem


Jelgava, Sv. Jāņa baznīca pie kapsētas Attēls
Jelgava, Sv. Jāņa baznīca pie kapsētas Oriģinālais nosaukums ...

Limbaži. Skats uz Limbažu kapsētu un kapliču Attēls
Limbaži. Skats uz Limbažu kapsētu un kapliču

Limbaži. Skats uz Limbažu kapsētu un kapliču Attēls
Limbaži. Skats uz Limbažu kapsētu un kapliču

Baronu fon Volfu dzimtas kapi un kapliča Attēls
Kapsēta ir kultūrvēsturisks piemineklis. Godājot senos laikus, jaunlaicenieši kopā ar baronu pēctečiem, uztur kapsētu labā kārtībā. Simtgadīgie ozoli sargā mirušo baronu mieru. Stirniņas labprāt pie kapličas pārlaiž aukstās ziemas naktis. Vasarās klusumu pārtrauc putnu skanīgie ... Kapsēta ... ...

Tomarijas kapi Attēls
Sena kapsēta, kapsētas zvans liets Popē 1853. gadā. Nostāsti par dažādām "raganībām ...

Bebrulejas ciema piemiņas akmens Attēls
... kapsēta ... dolomīta lauzēju mājas tika nojauktas; Bebrulejas kapsētas apbedījumi pārvesti uz Bāru kalna kapsētu. Saglabājušās divas Bebrulejas mājas un vientulīgs ozols A. Ņesterova „Klinstkalnu” māju bijušajā dārzā un dažas ābeles. Kādreizējā ciema vietā - Bebrulejas ... piemiņas zīme ...

TAKA: Rīteri un tās mantojums Attēls
... Rīteros ir sena un liela kapsēta, kura veidojās 1711. gadā. Tā ir retums Latvijā. Kapsētai platību piešķīra muiža, un kapus norobežoja ar akmeņu krāvumu, kurš rietumu un ziemeļu pusē vēl ir saglabājusies. Lūdzu, pastāstiet, kur atrodas Kristīnes kaps? Skaidrs, ka runa ir ... par rakstnieka Blaumaņa ...

Turaidas luterāņu baznīca Attēls
... Baznīcai līdzās atrodas viduslaiku kapsēta, viena no pirmajām kristīgajām kapsētām Līvzemē.

Lieparu senkapi Attēls
Lieparu iedzīvotāji lepojas ar savu skaisto un sakopto kapsētu. Katru gadu tiek rīkotas talkas, lai sakoptu kapsētas teritoriju un netiek ņemts vērā, vai aizgājējam ir tuvinieki vai nē, ja runa ir par lapu noraušanu no kapa vai zaru aizvākšanu, ikviena kapu kopiņa saņems uzmanību.... kapsētā ... ir priedes ...

Latviešu strēlnieki Nāves salā Attēls
... Aizmugurē redzama sabombardētā luterāņu kapsēta. V. Rīdzenieka foto

TAKA: Lazdukalna pagasta kultūrvēsturiskie pavedieni Attēls
... Saipetnieki, dzelzceļa līnija, Lieparu kapsēta; 2. Slavītu krucifikss, Slavītu senkapi, Osas apmetne). Taka ir apjomīga, tāpēc dalāma divos posmos. Mēģina ilustrēt Lazdukalna pagasta iedzīvotāju vēsturisko izaugsmi no aizvēstures līdz pagājušā gadsimta 60. gadiem, ļaujot pieturēties pie vissvarīgākajām ...

TAKA: Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu Attēls
... Jaunpiebalgas katoļu draudzes baznīca 3. Jaunpiebalgas kapsēta 4. Jaunpiebalgas Brāļu kapi 5. K. Zāles piemineklis Brīvības cīņās (1914-1921) kritušajiem draudzes locekļiem 6. Piemiņas akmens represētajiem 7. Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem 8. Piemiņas vieta „Draudzes skola” 9. Piemiņas ...

Piemineklis Vilim Lācim Attēls
... Lācim (1974), Rīga, I Meža kapsēta. Autors Aivars Gulbis ...

Ruškalna kapi Attēls
Sena kapsēta, ar šo vietu saistīts liels daudzums ...

Vecpils pilskalns Attēls
... gadsimtā pilskalnā tika ierīkota kapsēta, kuras dēļ kultūrslānis stipri postīts. Vecpils pilskalnam ļoti spēcīga zemes nocietinājumu sistēma - iespējams, šeit atradās Livonijas Atskaņu hronikā minētā kuršu Merķes (Merke ...