Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: poruks jānis
Atrasto rezultātu skaits: 50

Dārziņš Emīls Mūzikas literatūra
... Jānis ... Visvairāk (8) ar gara radinieka Jāņa Poruka augstvērtīgo tekstu. Daiļrades sākumā valda gaiša, jūsmīga noskaņa - abās dziesmās ar Rūdolfa Blaumaņa vārdiem Vēl tu rozes plūc (1901), Kā zagšus (1902), kā arī dziesmās ar Jāņa Poruka vārdiem Teici to stundu,... Poruks,... , 1905 ...

Vītols Jāzeps Mūzikas literatūra
... Jānis ... Balādiskā raksturā komponētas Biķeris miroņu salā (Jānis Poruks, 1905), Tautas bēdās (Fricis Bārda, 1923). Vītola mīlestību uz latviešu folkloras mantojumu apliecina krājums 200 latviešu tautas dziesmas ar klavieru pavadījumu un arī klavierēm vien (1906 - I sējums, 1919 - II sējums) ...

Kalniņš Alfrēds Mūzikas literatūra
... Jāņa ... Izsmalcināta dabas glezna - Līst klusi (Jānis Poruks, 1904), balādisks dramatisms alegoriskās Jāņa Raiņa dzejas tulkojumā Jūras vaidi (1906). Sacer arī bērnu dziesmas, piemēram, tēlaino Tracis (Jānis Poruks, 1904). Kordziesmas (~100). Daiļrades sākumā samērā ... Jāņu ... dienu ...

Ancītis Valdemārs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījis grāmatas Bagāti gadi (1967, par K. Egli), Jānis Poruks (1971), Sēlijas grāmata (1997). Recenzijas un raksti par literatūru apkopoti krājumā Saknes un galotnes (1981). Sastādījis ikgadējo izdevumu Senču kalendārs - enciklopēdisku uzziņu krājumu par latviešu tautas folkloru ...

Mauriņa Zenta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Daži pamata motīvi Raiņa mākslā (1928), Jānis Poruks un romantisms (1929), Friča Bārdas pasaules uzskats (1938). Nozīmīga ir apcere Dostojevskis (1933, papildināts un pārstrādāts izdevums vācu valodā 1952). Publicēts eseju grāmatas Sirds mozaīka (1947), Latviešu ...

Melngailis Emilis Mūzikas literatūra
... Jānis ... Rainis, 1904), traģiskā Pie loga ziemas naktī (Jānis Poruks, 1938). Neuzvests balets Maija (Turaidas roze, 1926); divi simfoniski tēlojumi - Velnu rija (1924) un Zilais kalns (1926), kuros īpaši jūtama Melngaiļa galvenās autoritātes mūzikā, krievu komponista Modesta Musorgska, ietekme. Protestējot ...

Andžāne Marija Bibliotēku un skolu mape
... Dzejoļi / sakārt. Kārlis Poruks ; priekšv. atkārt. izd. aut. Ieva Kvāle ; Artura Langmaņa grafikas. - Faks. izd. Cedelghema, 1945. - [Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2003]. - 479 lpp. : il., ģīm. - Aut. vidū: Marija Andžāne . Mīlestības kalendārs : [latv. rakstn. darbu fragm. krāj.... Jāni Raini (1865 ...

Mīlas lirika Dzejas vārdnīca
... Jānis ... Blaumanis arī taisīja mīlestības teātri, arī Jānis Poruks bija stingri nolēmis ciest, Rainis vai nu biogrāfiski čubinājās, vai mīlēja Saulesdēla augstumos. Liekas, Jānis Medenis un Eriks Ādamsons būs nākuši no tīri latviskas mentalitātes, un latviskais sievietes kults meklējams starp ...

Romantisms Dzejas vārdnīca
... c) klasiskais r. jeb vienkārši r. (J.Poruks, Aspazija); d) sentimentālais r.(Lapas Mārtiņš, Vensku Edvarts, Esenberģu Jānis, Stepermaņu Krustiņš); e) jaunromantisms (K.Skalbe, F.Bārda). Sociālistiskajā reālismā tika speciāli nodalīti (atkarībā no saturiskās ievirzes un idejiskās ... pieņemamības ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... (1890-1910. Dekadenti) : Jānis Akurāters (1876-1939) ; Fallijs , īst.v. Konrāds Bullāns (1877-1915) ; Virza, īst.v. Edvarts Lieknis (1883-1940) / Janīna Kursīte. Literatūra par Falliju Grāmatas Johansons Andrejs. Latviešu literatūra : no viduslaikiem līdz 1940.gadam / Andrejs Johansons.... . - Stokholma : ...

Dzejas labojumi Dzejas vārdnīca
... atgādināja staļinisma noziegumus/../” J.Grīns: “/Jānis Veselis/ tikpat kā neko nelaboja, tikai neatlaidīgi vilka burtu pie burta.” “/Poruks/ nav uzrakstītos darbus daudz labojis vai pārstrādājis.” “Kaut kas gruzd - rindas, atskaņas, ritmi, un galējas koncentrācijas rezultātā rodas dzejoļi ...

Austriņš Antons Bibliotēku un skolu mape
... Jānis ... [par Romas atveidojumu rakstnieku Jāņa Poruka (1871-1911), Jāņa Jaunsudrabiņa (1877-1962), Zentas Mauriņas (1897-1978), Antona Austriņa (1884-1934), Jāņa Akuratera (1876-1937), Linarda Laicena (1883-1938), dramaturga Mārtiņa Zīverta (1903-1990), māksl. Niklāva Strunkes ... (1894-1966) ...

Skalbe Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... Jānis.... Jānim ... Brigaderes (1861-1933), Kārļa Skalbes (1879-1945), Jāņa Poruka (1871-1911) darbiem // Skolotājs. — ISSN 1407 -1045. — Nr.6 (2002), 56.- 60.lpp. : sh., tab. Rumberga Julieta. Pavasaris, saule un Kārlis Skalbe : [par K.Skalbes 125.dz.d. velt. sarīkojumu Grandrapidu Latviešu biedrībā ...

Aspazija (dz. Elza Rozenberga) Bibliotēku un skolu mape
... [“Ziemassvētki ar Aspaziju un Jāni Poruku” : Panevēža (Lietuva)] / Silvestras Gaižiūnas. — Lietuviešu // Metai. — Vilnius. — ISSN 0134-3211. — Nr.3 (2002), 156.-157.lpp. Gaižūns Silvestrs. Cik veidolu renesansei? Aspazijas variants : [par renesanses estētikas izpausmēm ... dzejnieces (1865-1943 ...

Dārziņš Emīls Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jāņa ... Tur iecerēts Melanholiskais valsis. Poruka sieva E. Poruka atceras: Kādu nakti Dārziņš un Poruks ilgi uzturējušies Lāču kupli apaugušajā lapenē. Rīta pusē Poruks devies pie miera, bet Dārziņš vēl palicis. Tad viņš sadzirdējis brīnišķīgas skaņas un, paceļot acis, lapenes ieejā ...