Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: zīlīte
Atrasto rezultātu skaits: 100

Zīle Indriķis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1841–1919) – kordiriģents, ērģelnieks. Viens no pirmajiem latviešu kordiriģentiem, Valkas skolotāju semināra pedagogs (1862–78), ērģelnieks un ...

Zīle Ļubova Personu rādītāji
Dz. 1928.3.I, Tilzas pag., Abrenes apr. Vēsturniece. Profesore. 1959 - 70 strādā par vēstures pasniedzēju vairākās Latvijas augstskolās. 1977 - 90 LKP CK Partijas vēstures institūta direktore, no kura vadības ...

Zīle Roberts Enciklopēdiskā vārdnīca
(1958) – ekonomists, Dr.oec ., valsts darbinieks . Izdevniecības Avots redaktors (1981–1982), Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītājs, pētnieks (1982–1996), Rīgas Domes deputāts (1994–1995), LR 6., 7. un 8. Saeimas deputāts ...

zīlīšu dzimta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dzimtā 3 ģintis, 45 sugas; Latvijā 1 ģints ... zīlītes , 7 sugas ...

Ezis Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1991 Rīgā reizi mēnesī, sākumā kā žurnāla Zīlīte pielikums,... , no 1992 žurnāls ...

Cielēna Māra Bibliotēku un skolu mape
... Zīlīte.... gaidītāji / Māra Cielēna ; il. Signe Ērmane // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.9 (2005, sept.), 14.lpp. : il. Cielēna Māra. Rudens tumsa / Māra Cielēna ; ar Ilzes Dambes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.9 (2006, sept.), 15.lpp. : zīm. Cielēna Māra. Skaļais ... ; Lietutiņš ; Zaļais ...

Laukmane Maija Bibliotēku un skolu mape
... Zīlīte.... Irēnas Lūses zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.9 (2007, sept.), 15.lpp. : zīm. Laukmane Maija. Gads / Maija Laukmane ; Andas Strautnieces il. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.1 (2004, janv.), 14.lpp. : il. Laukmane Maija. Kā sauc? : [no grām. "Āboli bolās"] / ... Maija Laukmane ; il ...

Rungulis Māris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zīlīte ... gadījumā gāja bojā draugs un kolēģis, žurn. Zīlīte galv. redaktors Jānis Baltvilks, tad pārņēmis Zīlītes redaktora pienākumus (līdz 2013). Bērniem sarakstījis 12 dzejoļu krāj, jaunākie: Tipu, tapu, plunkš ! (2008); Tuk, tuk, mizgrauzi! (2008); Olu skola (2010); 19 stāstu krāj.; ...

Baltvilks Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Liesma (1974-1979), žurn. Zīlīte (2000-2003 galv. redaktors). Dzejoļu krājumi: Pa vidu vasara (1976), Sniegam nav izvēles (1989). Sarakstījis apm. 30 bērnu grāmatas – dzejoļus, pasakas, izzinošus stāstus par dabu. D zejoļu krājumu bērniem Meža malas zaļais knauķis (1979), Skrejvabole ... pieliek soli ...

Zandere Inese Bibliotēku un skolu mape
... Zīlīte.... ar Ilzes Dambes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.11 (2006, nov.), 14.-15.lpp. : zīm. Zandere Inese. Sētsvidū ; Putnu panti : dzeguze / Inese Zandere ; Vitas Lēnertes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.5 (2007, maijs), 14.lpp. : zīm. Zandere Inese. Varvara ;... ; Dziesmiņa par profesoru ...

Kalniņš Aldonis Bibliotēku un skolu mape
... ar Ilonas Ceipes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.7/8 (2006, jūn./jūl.), 18.-19.lpp. : zīm. Kalniņš Aldonis. Pienenītes : "Pienenītes, pienenītes sēd uz zaļas pakalnītes..." / Aldonis Kalniņš ; Rūdolfa Blaumaņa v. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.6 (2002, jūn.), 12.... .-13.lpp. Kalniņš ...

Ķiģelis Ēriks Enciklopēdiskā vārdnīca
... ciklus (hīti – Aprīļa pilieni ; Saldus saule ; Zīlīte ).

Kreituse Anita Enciklopēdiskā vārdnīca
... Perfekts zīmējums, atturīgs kolorīts. Žurnāla Zīlīte mākslinieciskā redaktore (no 1980), ilustrējusi bērnu grāmatas (Vika Sarežģītais zvirbulēns ...

Fomins Rodrigo Enciklopēdiskā vārdnīca
... 84), Remix (1985–92), vēlāk solo (hīti – Zīlīte ; Par smilgām ; Kā senā dziesmā ; Dzeltenās ...

Līvi Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dibināts 1976 Liepājā (hīti – Zīlīte ; Dzimtā valoda ; Dzelzsgriezējs ).