Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: nedēļa
Atrasto rezultātu skaits: 293

Pagalms Enciklopēdiskā vārdnīca
... 84 Jelgavā 2 reizes mēnesī, no 1881 XII katru nedēļu, no 1882 neregulāri. Izdevējs ...

Televīzijas Programma Enciklopēdiskā vārdnīca
– iznāk no 1996 reizi nedēļā Rīgā. Izdeva SIA ...

Tēvija Enciklopēdiskā vārdnīca
. 1. Nedēļas laikraksts. Iznāca 1884–1914 Rīgā (ar pārtraukumiem), izdevējs R.Bušs, redaktors J.Krauklis. No 1886 Jelgavā, izdevējs un redaktors J.Bullis, no 1888 J.Čakste. Iznāca arī literārais pielikums (1889–14) ar ...

Padomju Kuldīga Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1945–62 Kuldīgā 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Kuldīgas rajona komiteja un ...

Padomju Kārsava Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1950–61 Kārsavā 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas Kompartijas Kārsavas rajona komiteja un Kārsavas rajona ...

Padomju Karogs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1945–89 Talsos 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Talsu rajona komiteja un Talsu rajona ...

Padomju Jaunatne Enciklopēdiskā vārdnīca
... Daugavpilī neregulāri, no 1944 25. X Rīgā 5 reizes nedēļā. Pirmais redaktors R.Blūms. Publicēja rakstus par jaunatnes vispārējo un politisko izglītību, militārpatriotisku ...

Tēvijas Sargs Enciklopēdiskā vārdnīca
– ilustrēts nedēļas laikraksts. Iznāca 1934–40 Rīgā. Pirmais izdevējs sabiedrība Sargs , no 1936 akciju ...

Padomju Dundaga Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1950–56 Dundagā 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Dundagas ...

Padomju Druva Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1962–90 Cēsīs 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Cēsu rajona komiteja un rajona tautas deputātu ...

Padomju Daugava Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1962–90 Jēkabpilī 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Jēkabpils rajona komiteja un Jēkabpils rajona tautas ...

Padomju Ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1947–89 Ogrē 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Ogres rajona komiteja un Ogres ...

Padomju Alūksne Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1946–62 Alūksnē 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Alūksnes rajona ...

Pa Staļina Ceļu Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1945–56 Rēzeknē 2 –3 reizes nedēļā augšzemnieku dialektā. Izdeva Latvijas kompartijas Rēzeknes ...

Pa Ļeņina Ceļu Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1948–61 Viļānos 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Viļānu rajona komiteja ...