Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: nedēļa
Atrasto rezultātu skaits: 293

Mājas Viesis Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1856–1910 Rīgā. Izdevējs L.Hartungs, no 1859 E.Plātess, redaktors A.Leitāns (1856–74), I.Laube (1874–89), P.Zālīte (1893–1906, no 1909), A.Benjamiņš (1906–08 ...

Magazīna Enciklopēdiskā vārdnīca
(līdz 1934 nosaukums Dailes Magazīna )– nedēļas žurnāls. Iznāca 1932–40 Rīgā. Izdeva sabiedrība Dailes Magazīna , no 1938 Ž ...

Madonas Ziņas Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1929–40 Madonā. Izdeva sabiedrība ...

Madonas Arājs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1944–53 Madonā 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Madonas rajona komiteja ...

Ļubļu Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas žurnāls. Iznāk kopš 1998 Rīgā krievu valodā. Izdod ...

Ļeņina Karogs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1950–90 Preiļos 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Preiļu rajona komiteja un Preiļu rajona tautas deputātu ...

Ļeņina Ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1962–89 Liepājā 4 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Liepājas rajona komiteja un Liepājas ...

Ludzas Zeme Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāk kopš 1990 (1944) Ludzā 3 reizes nedēļā. Līdz 1989 nosaukums Par Komunisma Uzvaru ...

Ludzas Taisnība Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1945 (no 1944 krievu valodā) Ludzā 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Ludzas rajona komiteja un Ludzas ...

Literatūra un Māksla Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1945–94 Rīgā. Izdeva LPSR rakstnieku, komponistu, mākslinieku savienības. Pirmais redaktors V.Lukss (1945). Publicēja ...

Limbažu Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1928–32; 1935–40 Limbažos. Izdeva ...

Liepājas Pastnieks Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1877-82 Liepājā. Izdevējs un redaktors V.Nīmanis ...

Liepājas Atbalss Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1907–15 Liepājā 3 reizes nedēļā, no 1908 katru dienu. Pirmais ...

Uzvaras Ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1950–59 Līvānos 3 reizes nedēļā. Pirmais ...

Vaduguns Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāk kopš 1962 3 reizes, no 1993 2 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Balvu rajona komiteja un Balvu rajona ...