Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: nedēļa
Atrasto rezultātu skaits: 293

Lesiņš Vilis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Strādājis Detmoldas laikrakstā Nedēļas Apskats , Amerikas Balss redakcijā Minhenē. Vēlāk pievērsies literatūrai un sabiedriskam darbam. Izdotas apmēram 15 grāmatas, galvenokārt proza. Viens no nozīmīgākajiem ...

Lauku Doma Enciklopēdiskā vārdnīca
... Līgatnē un Rīgā 2 reizes mēnesī, no 1928 reizi nedēļā. Izdeva komanditsabiedrība ...

Vaduguns Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāk kopš 1962 Balvos 3 reizes, no 1993 2 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas Kompartijas Balvu rajona komiteja un Balvu rajona ...

Lauksaimniecības Tirgus Ziņas Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1929–36 Rīgā. Izdeva savienība ...

Latvju Ziņas Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1944–55 Stokholmā. Izdeva Zviedru latviešu palīdzības komiteja, ...

Latvju Vārds Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1944–66 Zviedrijā. Izdeva Latviešu bēgļu grupa (faktiskais izdevējs ...

Vakara Avīze Vakara Ziņas Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāk kopš 1993 Rīgā 5 reizes nedēļā. Pirmais izdevums SIA BMMC, pirmais redaktors ...

Aizkulises Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1925–34 Rīgā. Izdevis R.Lukstiņš, pirmais redaktors G.Jātnieks ...

Latvijas Sargs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1919–34 Rīgā 6 reizes, no 1927 reizi nedēļā. Izdeva sabiedrība ...

Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs ) Rīgā reizi nedēļā, no 1994 2 reizes mēnesī. No 1990 līdz 1993 nosaukums Latvijas Republikas Augstākās ...

Vakara Ziņas Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāk kopš 1993 Rīgā 5 reizes nedēļā. Pirmais izdevējs SIA BMMC ...

Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1923–40 Rīgā 2 reizes mēnesī, no 1925 reizi nedēļā. Izdeva – Latvijas Lauksaimniecības darbinieku biedrība. Pirmais redaktors ...

Latvijas Dzelzceļnieku Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
... 2 reizes, 1928–32 reizi mēnesī, no 1932 reizi nedēļā. Izdeva Latvijas Dzelzceļnieku ...

Latvija Amerikā Enciklopēdiskā vārdnīca
– latviešu nedēļas laikraksts. Iznāk kopš 1951 Toronto ...

Valmierietis Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1929–40 Valmierā. Izdeva izdevniecība Valmierietis . Pirmais redaktors A.Zālītis. Publicēja ...