Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: nedēļa
Atrasto rezultātu skaits: 293

Rīgas Apriņķa Avīze Enciklopēdiskā vārdnīca
– iznāk no 1991 Rīgā 3 reizes nedēļā. Izdod Avīze . Pirmais redaktors ...

Rēzeknes Vēstis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāk kopš 1991 (1944) Rēzeknē 3 reizes nedēļā. Līdz 1991 155 numuram laikraksta nosaukums ...

pussvēte Enciklopēdiskā vārdnīca
dievturībā – nedēļas priekšpēdējā diena ...

Proletāriets Enciklopēdiskā vārdnīca
... Bostonā, no 1909 2 reizes mēnesī, no 1913 reizi nedēļā. Izdeva Latviešu sociāldemokrātiskā ...

Progress Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1967–91 Limbažos 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Limbažu rajona komiteja un Limbažu rajona ...

prognozējama invaliditāte Enciklopēdiskā vārdnīca
... ierobežojums, kad pēc ilgstošas (maksimāli 52 nedēļu) ārstēšanās paredzama invaliditātes noteikšana ...

Preses hronika Enciklopēdiskā vārdnīca
– regulārs (nedēļas, mēneša vai cita perioda) izdevums, kurā reģistrētas un publicētas ziņas par jauniznākušo iespiedprodukciju ...

Pionieris Enciklopēdiskā vārdnīca
... reizi mēnesī, no 1946 reizi, no 1960–84 2 reizes nedēļā. Latvijas komjaunatnes izdevums skolēniem. Pirmais redaktors A.Miezis ...

Talsu Vēstis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāk Talsos no 1989 (1945) 3 reizes nedēļā. Līdz 1989 nosaukums Padomju Karogs . Izdeva Latvijas kompartijas ...

perinatālās mirstības koeficients Enciklopēdiskā vārdnīca
– nedzīvi dzimušo un pirmajā mūža nedēļā mirušo skaita attiecība ...

Talsu Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas laikraksts. Iznāca 1919–34 Talsos (ar pārtraukumiem 1921–22). Pirmais izdevējs sabiedrība Talsu Vēstnesis , no 1929 Latvijas ...

Pasta un Telegrāfa Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
nedēļas žurnāls. Iznāca 1935–40 Rīgā. Izdevējs ...

Pasaule un Daba Enciklopēdiskā vārdnīca
– ilustrēts nedēļas laikraksts. Iznāca 1875–76 Rīgā. Izdevējs ...

Tas Latviešu Ļaužu Draugs Enciklopēdiskā vārdnīca
(no 1838 nosaukums Tas Latviešu Draugs ) – nedēļas laikraksts. Iznāca 1832–46 Rīgā. Izdevējs un redaktors H.Treijs. Iznāca arī Tas Latviešu Ļaužu Draugs reliģiskais un populārzinātniskais ...

Panorama Latvii Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rīgā 3 reizes, no 1992 5 reizes, no 1996 6 reizes nedēļā krievu valodā. Izdevējs akciju ...