Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: sadzīves
Atrasto rezultātu skaits: 188

Zemzaris Uldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... psiholoģiski izteiksmīga, iekšējas ekspresijas pilna; sadzīves žanra darbos, ainavās ar jūras un piejūras motīviem kāpināta krāsu ekspresija. Eļļas glezniecībā un zīmējuma tehnikā akcentēts virtuozs līniju ritms, reizēm groteskas iezīmes. Personālizstādes Rīgā (1961, 1964, 1976, 1980, 1988, 1998 ...

Zeberiņš Indriķis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Gleznojis Latvijas lauku ainavas un sadzīves skatus reālistiskā manierē. Grafikā darbi galvenokārt ...

ētikas normas Enciklopēdiskā vārdnīca
... praksē izveidojušies un nostiprinājušies ... morāles, sadzīves ...

Vinogradovs Sergejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1912), īstenais loceklis (1915). Latvijā no 1923. Sadzīves žanra un ainavu , arī pilsētas ainavas gleznotājs. Impresionistiskas ...

Viļāni Enciklopēdiskā vārdnīca
... gadsimta vidū; pilsēta kopš 1945. Sadzīves pakalpojumu, maizes kombināta, kūdras fabrikas Stružāni iecirknis. Vidusskola, arodvidusskola, kultūras ...

Alunāns Ādolfs Enciklopēdiskā vārdnīca
... režisors, dramaturgs, latviešu teātra pamatlicējs, sadzīves lugu žanra iedibinātājs. No 1866 strādājis vairākos vācu teātros, Rīgas Latviešu teātra vadītājs (1870 – 85), pēc tam organizējis savu trupu un Alunāna teātri (1896 – 1904). Īpaši iemīļots kā paša sacerētu ...

egocentrisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... viedokli atzīt par vienīgo pareizo, nespēja ievērot sadzīves normas attiecībās ar citiem. Bērniem līdz ...

viduslaiku iedzīves priekšmeti Enciklopēdiskā vārdnīca
sadzīves priekšmeti, kas 13.– 16. gadsimtā lietoti ikdienā – galda un tualetes piederumi, atslēgas ...

Andersons Edvīns Enciklopēdiskā vārdnīca
(1929–96) – akvarelists, grafiķis. Sadzīves žanra, portreta un ainavu akvareļos dominē smalki ...

Annuss Augusts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Gleznojis sižetiskas kompozīcijas par sadzīves un vēstures tēmām, aktus un portretus; darinājis altārgleznas. Daiļradei ...

Velosipēdu zagļi Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sika, lomās neprofesionāli aktieri. Psiholoģiska sadzīves drāma neoreālisma ...

vēja elektrostacija Enciklopēdiskā vārdnīca
... gadsimta sākuma ūdens sūknēšanai, apgaismošanai, sadzīves tehnikas darbināšanai vietās, kur tuvumā nav elektrotīklu. No 1980. gadiem lielas jaudas vēja elektrostacijas būvē vietās, kur ir pastāvīgs vējš (okeānu krastos, kalnos). Visvairāk vēja elektrostacijas ir Vācijā, Dānijā ...

Vecumniece Venta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomās un režijās izpaudies kolorīts sadzīves raksturojums un teatralitāte. Jaunākās lomas: Dzidra (Ē. Hānberga Plikie un pusplikie , 2014), Dzidra (Ē.Hānberga Pirmā grēka līcis , 2012), Vizbulīte, Vizbulīte, kaimiņiene (J. Jurkāna Dzīvīte, dzīvīte... I sērija, 2004),kaimiņiene (J. Jurkāna Dzīvīte ...

Egle Arvīds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Viens no spilgtākajiem mazpilsētas ainavu un sadzīves žanra gleznotājiem 20. gadsimta 30. gados. Darbos dominē dzidra vai dūmakaini pelēcīga krāsu gamma, smalks zīmējums. Darbojies monumentālajā glezniecībā, stājglezniecībā, akvareļa glezniecībā ...

Valters Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dabas skati, zemnieku vienkāršās sadzīves ainas iekštelpu kliedētā gaismā, portreti un pašportreti impresionismam tuvā izteiksmē. Izsmalcinātos pustoņos ...