Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: sadzīves
Atrasto rezultātu skaits: 187

motīvs Enciklopēdiskā vārdnīca
... ātrā tempā iespējami arī plašāki motīvi. 2. Sadzīvē par motīvu sauc melodiju vai nelielu melodisku ...

personālais dators Enciklopēdiskā vārdnīca
... biroja darbā, tirdzniecībā, sadzīvē un citur.

Pūcītis Ģederts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Izdod arī mēnešrakstu Skatuve un laikrakstu Sadzīve (1909–14).

Rozenštrauhs Eduards Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rozenštrauha sacerētās melodijas plaši izplatītas sadzīvē ( Zilais lakatiņš ...

Alksnis Ādams Enciklopēdiskā vārdnīca
... reālistiski traktēti latviešu tautas tipi, zemnieku sadzīve un darbs, Latvijas pagātne, mitoloģiski ...

stiklšķiedra Enciklopēdiskā vārdnīca
... Stiklšķiedras izstrādājumus lieto tehnikā, sadzīvē, arī par stiklplastu ...

Alsungas novads Enciklopēdiskā vārdnīca
... saglabājuši daudzas senās tradīcijas; kultūrā un sadzīvē arī senus lībiešu un rietumslāvu kultūras ...

tonis Enciklopēdiskā vārdnīca
... oktāvā ietilpst 12 hromatiski pustoņi (6 toņi). Sadzīvē terminu lieto arī skanējuma kvalitātes subjektīva ...

Ūders Teodors Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zemnieku un zvejnieku dzīve un sadzīve, 1905. gada revolūcijas notikumi attēloti reālistiski un alegoriski, raupjā ...

Varslavāns Francisks Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dzimtās Latgales daba, sadzīve, tipāži gleznoti eļļas , kā arī akvareļa tehnikās un zīmēti. Dabas tēls ...

Vidbergs Sigismunds Enciklopēdiskā vārdnīca
... plašs – vēsturiski notikumi, pilsētas un lauku sadzīve un darba motīvi, portreti. Darbi grāmatu grafikā, porcelāna apgleznošanā (darbnīcā Baltars ; zelta medaļa Starptautiskā dekoratīvās mākslas ...

viduslaiku darbarīki Enciklopēdiskā vārdnīca
– amatnieku vai sadzīvē lietoti metāla, akmens, koka un citi priekšmeti dažādu darbu veikšanai – cirvji, naži ...

viduslaiku keramika Enciklopēdiskā vārdnīca
... gatavoti priekšmeti, kas lietoti celtniecībā un sadzīvē 13.– 16. gadsimtā: būvkeramika (ķieģeļi, dakstiņi ...

vietējais laiks Enciklopēdiskā vārdnīca
... Agrāk vietējo laiku lietoja sadzīvē, no 19. gadsimta beigām vietējo laiku sāka aizstāt ar joslu laiku ...

Zoščenko (Зощенко) Mihails Enciklopēdiskā vārdnīca
... Stāstos satīra par padomju laika sadzīvi, izsmieta mietpilsoņu psiholoģija. Sarakstījis stāstu krājumu Gaišzilā ...