Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: iet
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 100+

pavēlētTulkojumi, Sinonīmi

pavēlēt kādam iet

pavadaTulkojumi, Sinonīmi

iet kāda pavadā

pastaigātiesTulkojumi, Sinonīmi

iet pastaigāties

caurTulkojumi, Sinonīmi

iet caur mežu

celmsTulkojumi, Sinonīmi


pārTulkojumi, Sinonīmi

iet pār tiltu

paplānsTulkojumi

viņam iet paplāni

ciešsTulkojumi, Sinonīmi

iet ciešās rindās

pakaļTulkojumi, Sinonīmi

iet kādam pakaļ

vannaTulkojumi, Sinonīmi

iet vannā

ogaTulkojumi

iet ogās

čauTulkojumi


četrrāpuTulkojumi, Sinonīmi

iet četrrāpu

nopakaļusTulkojumi, Sinonīmi

iet vezumam nopakaļus

čigānsTulkojumi, Sinonīmi

iet čigānos


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls