Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: iet
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 100+

muižaTulkojumi, Sinonīmi

laiks iet uz čuču muižu

morisTulkojumi, Sinonīmi

moris savu ir padarījis, moris var iet

mietsTulkojumi, Sinonīmi

iet kā mietu norijis

čiksTulkojumi

pulkstenis iet čiks, čiks

meitaTulkojumi, Sinonīmi

iet meitās

meimurotTulkojumi, Sinonīmi

dzērājs iet pa ceļu meimurodams

mazumsTulkojumi, Sinonīmi

iet mazumā

mālsTulkojumi, Sinonīmi

iet pie māla

ļautTulkojumi, Sinonīmi

ļaut kādam iet

ļaudisTulkojumi, Sinonīmi

iet ļaudīs


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls